Wijngaardbos

Vormingplus Kempen trachtte al eerder de sociale cohesie in bestaande wijken te bevorderen. Het leek een boeiende uitdaging om dat ook eens uit te proberen in een nieuwe woonwijk. Samen met de sociale huisvestingsmaatschappij Zonnige Kempen kozen we ervoor om in het Wijngaardbos in Veerle-Laakdal – een klein verbouwd woonerf met 18 woningen aan de rand van een bos – te starten. De bewoners, deels jongeren, deels gepensioneerden, woonden er bij de start van het project nog geen jaar.

Vormingplus Kempen trok in het najaar van 2016 naar de wijk en bracht alle bewoners een bezoek. Het werden boeiende gesprekken over geluk, talenten en wat dat kon betekenen voor het samenleven in de wijk. De bewoners kregen in ruil voor hun medewerking een klavertje vier als groeicadeautje.

Ik heb mijn geluksplantje aan mijn buren gegeven. Zij hebben meer geluk nodig dan ik.

Persoonlijk en Wijngaardbosgeluk

De meeste bewoners van het Wijngaardbos hebben veel meegemaakt. Over geluk spreken, was dan ook niet zo evident. Een goede gezondheid, voldoende financiële middelen, hun nieuwe woning in het Wijngaardbos, goede relaties op persoonlijk vlak, en ook het samenleven met buren waren voor velen bepalende factoren voor hun geluk.

Het buurtleven in het Wijngaardbos beperkt zich hoofdzakelijk tot een klapke doen of goeiedag zeggen. Met de naaste buren is er wel nauwer contact. Men helpt elkaar als het nodig is. De ouderen hebben het meeste contact met elkaar. Zij zijn meer thuis en houden in de buurt een oogje in het zeil.

Talent bij de vleet

Grote activiteiten zijn niet iets voor de buurt, we houden het liever klein. Vormingplus Kempen gaf ons een zetje.

Het Wijngaardbos is een vat vol talenten. Een brainstorm over mogelijke buurtactiviteiten zorgde voor veel enthousiasme. Een achttal ideeën gingen de bewoners zelf verkennen. Vormingplus hield het hele jaar door de vinger aan de pols. 2017 werd een goed gevuld jaar met kleine activiteiten: livemuziek bij zomerweer op het plein, maakte de burenbabbels nog gezelliger. Een ‘bloemengroepje’ maakte papieren bloemenversieringen voor de jaarlijkse processie. Een bezoek aan het zomerfeest in de nabije buurt viel zo mee, dat die bewoners dit jaar uitgenodigd worden op een Wijngaardbosdrink. En last but not least was er de kersttijd. Die begon al heel vroeg in het Wijngaardbos: vele lichtjes verlichtten vele voortuintjes en het hele plein. Op de kerstdrink met eigen gebakken wafels, warme chocomelk en glühwein was gezellig veel volk. De initiatiefnemers zijn zo enthousiast dat ze vol plannen zijn voor 2018.

“De buren hebben een mooie start gemaakt met het maken van de bloemen. Hopelijk kunnen ze dit verder uitwerken het komende jaar. Tegelijk denk ik dat de andere activiteiten belangrijke stappen zijn naar het vergroten van de samenhang. Vanuit die samenhang zullen nog activiteiten groeien. Vormingplus heeft alvast een mooie start gemaakt en hen een mooi basispakket meegegeven.”     Sarah, Zonnige Kempen

En Zonnige Kempen?

Sarah, lid van het team leefbaarheid van Zonnige Kempen dat zich inzet om het samenleven in de wijken te bevorderen en op te volgen, is tevreden. “Met het rapport dat Vormingplus Kempen maakte over de sociale cohesie in het Wijngaardbos, kregen we een breder beeld van de wijk, haar bewoners, de sterkhouders en de dagbesteding van de hulpbehoevenden. Het is goed om aanspreekpunten te kennen om in gesprek te gaan met de wijk. Er is nu een goede communicatielijn tussen Zonnige Kempen en Wijngaardbos. Het is me duidelijk geworden dat het eerste beeld dat je van iemand hebt, vaak verkeerd is. Door het rapport is de menselijke kant van de wijk blootgelegd. De meerwaarde van het rapport zijn de talenten die ontdekt zijn. Zonnige Kempen werkt daarmee verder.

Onze partners

Periode

najaar 202016-2017

Wie doet het?

Christa Truyen

 

Waar?

wijk Wijngaardbos, Veerle-Laakdal
Back to top button

Onze website gebruikt cookies om jouw bezoek aan onze website te verbeteren. Klik op de schuifknop om je voorkeuren op te slaan of aanvaard al onze standaard-cookies.

Cookie-instellingen

Hier kan je aankruisen welke cookies je al dan niet wil toelaten. Klik op de bewaarknop om je keuzes te bewaren.

Functionele cookiesDeze cookies zijn minimaal nodig om de website goed te laten werken.

Statistische cookiesDie brengen, volledig anoniem, jouw gebruik in kaart voor analyse en onderzoek. Dat gebeurt o.a. geanonimiseerd voor Google Analytics.

Sociale mediakoppelingenDie zorgen voor een optimale wisselwerking met sociale media zoals Youtube, Twitter, Facebook of Instagram.

AdvertentiecookiesDie gebruiken we normaal niet.

Andere cookieszoals bijv. die van Publiq om de UiT-agenda te laten werken