Tijgers aan de haard

Gender werd in 2013 de rode draad voor de werking van het platform Vrouwenkracht Kempen in de toekomst.

Thema’s die vandaag de dag zeker bovendrijven zijn: de perfecte vrouw (vrouw en beeldvorming), de invloed van de crisis, vrouwen en tijd (combinatie arbeid, gezin, vrije tijd). Verder vinden we als platform ook de genderneutrale opvoeding belangrijk .

We merken in onze eigen leefwereld dat jongere vrouwen niet meer wakker liggen van vrouwenemancipatie. “We hebben toch alles bereikt” is meer en meer de slogan. Nochtans stellen we vast dat heel wat jonge vrouwen meegaan in het conservatieve denken, geen oog meer hebben voor de ongelijkheid man/vrouw.

We gaan met deze bagage aan de slag. We gaan effectief in gesprek met jonge vrouwen over bovenstaande genderthema’s. En we willen vooral te weten komen waar jongere vrouwen van wakker liggen.

Een monoloog en nagesprekken

Voor Tijgers aan de haard brachten we een twaalftal keer vrouwen samen in kleine groepjes van 8 à 10 personen en voerden we huiskamergesprekken.  En dit alles in een gezellige en leuke sfeer.

Het gebeuren startte een monoloog door Inge Paulussen. De inhoud van de monoloog gaat over de genderuitdagingen van vandaag.

Daarna volgde een gesprek met de groep over datgene wat bovendrijft. Twee à drie thema’s worden onder de loep genomen. Hierdoor weten we waar de vrouwen rond de tafel van wakker liggen en wat zij denken over een aantal genderthema’s.

Waarom?

Gender verwijst naar de sociaal geconstrueerde verschillen tussen vrouwen en mannen. Vrouwelijkheid en mannelijkheid en alle eigenschappen die ermee samenhangen, zijn niet aangeboren, maar worden gemaakt, bepaald door mensen. Hierdoor zijn er ook vandaag nog ongelijkheden tussen mannen en vrouwen. Denken we maar aan de loonkloof tussen mannen en vrouwen, de weinige vrouwen die aan de top van het bedrijfsleven staan, enz.Gender verwijst naar de sociaal geconstrueerde verschillen tussen vrouwen en mannen. Vrouwelijkheid en mannelijkheid en alle eigenschappen die ermee samenhangen, zijn niet aangeboren, maar worden gemaakt, bepaald door mensen. Hierdoor zijn er ook vandaag nog ongelijkheden tussen mannen en vrouwen. Denken we maar aan de loonkloof tussen mannen en vrouwen, de weinige vrouwen die aan de top van het bedrijfsleven staan, enz.

Onze partners

  • AIF vzw
  • Viva-SVV provincie Antwerpen
  • ACV Provincie Antwerpen
  • Femma Provincie Antwerpen
  • beweging.net Mechelen-Turnhout

Wie deed het?

Viviane Schuer

Periode

2013-2016

Waar?

arrondissement Turnhout
Back to top button

Onze website gebruikt cookies om jouw bezoek aan onze website te verbeteren. Klik op de schuifknop om je voorkeuren op te slaan of aanvaard al onze standaard-cookies.

Cookie-instellingen

Hier kan je aankruisen welke cookies je al dan niet wil toelaten. Klik op de bewaarknop om je keuzes te bewaren.

Functionele cookiesDeze cookies zijn minimaal nodig om de website goed te laten werken.

Statistische cookiesDie brengen, volledig anoniem, jouw gebruik in kaart voor analyse en onderzoek. Dat gebeurt o.a. geanonimiseerd voor Google Analytics.

Sociale mediakoppelingenDie zorgen voor een optimale wisselwerking met sociale media zoals Youtube, Twitter, Facebook of Instagram.

AdvertentiecookiesDie gebruiken we normaal niet.

Andere cookieszoals bijv. die van Publiq om de UiT-agenda te laten werken