Nieuwe meisjes vond plaats op woensdag 7 november vanaf 19.30 uur in Nummer 7, Hesstraat 7, 2470 Retie (Schoonbroek).

 

Meer info

Bel 014 41 15 65 en vraag naar 
Jolien Hermans • jolien@vormingpluskempen.be of
Viviane Schuer • viviane@vormingpluskempen.be