Mijn papa doet het

(hij neemt geboorteverlof)

In 2017 hielden we de campagne “Mijn papa doet het!”. Daarmee wilden we papa’s informeren en stimuleren om hun geboorteverlof te nemen om zo te wennen aan hun nieuwe gezinsleven.

We zijn ervan overtuigd dat tien dagen geboorteverlof daarvoor niet volstaan. Maar het kan een opstap zijn naar o.a. ouderschapsverlof.

We willen ook het signaal geven dat zowel mannen als vrouwen zorgtaken en huishoudelijke taken op zich kunnen nemen. Papa’s bij de zorgtaken voor hun baby betrekken, is een goeie start om hier werk van te maken.

Gedurende enkele weken verdeelden de verpleegkundigen van Kind en Gezin in juni in het Turnhoutse arrondissement slabbetjes en een folder onder nieuwe ouders.

Daarnaast verspreidden we affiches en folders via gemeentes, winkels met babyartikelen, Huizen van het Kind, enz.

We activeerden ook een bijhorende website en een facebookpagina.

Waarom?

In 2016 speelde actrice Inge Paulussen in huiskamers voor een groep vriendinnen Tijgers aan de haard, een monoloog over mannen- en vrouwenrollen. In de nagesprekken bleek al vlug  dat jonge vrouwen nog altijd heel veel zorgende en huishoudelijke taken op zich nemen. Zeker vanaf het moment dat er kinderen zijn, komt dat stereotiepe rollenpatroon op de proppen.Mama’s gaan dan vaak deeltijds werken om de combinatie van arbeid en gezin leefbaar te houden.Papa’s willen blijkbaar wel huishoudelijke en zorgtaken op zich nemen, maar het is niet altijd vanzelfsprekend om daar geboorte- of ouderschapsverlof voor te nemen, ook al is dit voor vele papa’s een recht.Cijfers beamen dat:  15 à 20% van de vaders neemt helemaal geen geboorteverlof op. Van zij die het wel opnemen,  neemt weer 1 op de vijf niet alle dagen op.

Onze partners

  • AIF vzw
  • Viva-SVV provincie Antwerpen
  • ACV Provincie Antwerpen
  • Femma Provincie Antwerpen
  • beweging.net Mechelen-Turnhout
  • Kind en Gezin

Wie deed het?

Viviane Schuer

Periode

2017-2018

Waar?

arrondissement Turnhout
Back to top button

Onze website gebruikt cookies om jouw bezoek aan onze website te verbeteren. Klik op de schuifknop om je voorkeuren op te slaan of aanvaard al onze standaard-cookies.

Cookie-instellingen

Hier kan je aankruisen welke cookies je al dan niet wil toelaten. Klik op de bewaarknop om je keuzes te bewaren.

Functionele cookiesDeze cookies zijn minimaal nodig om de website goed te laten werken.

Statistische cookiesDie brengen, volledig anoniem, jouw gebruik in kaart voor analyse en onderzoek. Dat gebeurt o.a. geanonimiseerd voor Google Analytics.

Sociale mediakoppelingenDie zorgen voor een optimale wisselwerking met sociale media zoals Youtube, Twitter, Facebook of Instagram.

AdvertentiecookiesDie gebruiken we normaal niet.

Andere cookieszoals bijv. die van Publiq om de UiT-agenda te laten werken