Van 8 tot 21 oktober 2010 stond onze tentoonstelling Vrouwenkracht Kempen in Vosselaar. Dat gebeurde op initiatief van Oxfam Wereldwinkel Vosselaar en de lokale Fairtrade-trekkersgroep. 

louis archief3Vosselaar is voor ons een speciale plek. Het was de woonplaats van Judith Hiwat. Judith is overleden in 2007. Zij was o.m. de bezielster van de allochtonenvereniging EVA. Maar heel de Kempen kende haar als geëngageerde vrouw die in elke parochiezaal wel eens gezorgd heeft voor multiculturele hapjes. Judith was ook lid van ons platform. Haar engagement is nog steeds een voorbeeld voor velen van ons. Onze tentoonstelling is dan ook liefdevol aan haar opgedragen. 

Foto’s

Marc Vervoort maakte volgende fotoreeks:

Clip