Van 12 tot 21 mei 2011 stond onze tentoonstelling “Kempense Vrouwenkracht” in CC ’t Getouw  op initiatief van de Dienst Samenlevingsopbouw. 

Donderdag 12 mei vond de officiële opening plaats. Chris Geysmans, oud-voorzitster OCMW Mol, heette ons welkom en bracht haar verhaal als sterke vrouw. Vanuit het platform gaven we de nodige toelichting over onze werking. 

Inne zette daarna het vrijwilligerswerk binnen de gemeente Mol in de kijker. We sloten de avond af met een gezellige babbel in het café. 

Foto’s

Clip