Het platform “Vrouwenkracht Kempen” zag het levenslicht in september 2004 naar aanleiding van de Wereldvrouwenmars in 2005. Veertien organisaties waren ervan overtuigd dat ze samen de Wereldvrouwenmars op de Kempense kaart konden zetten. En niets was minder waar. We sensibiliseerden de Kempen i.v.m. de eisen van de Wereldvrouwenmars. We trokken met onze eisen naar bedrijven en culturele centra. Lezingen, workshops, acties,….. kregen hun plaats. We gaven een eigen “Kempense vrouwenkrant” uit en namen deel provinciale, nationale en zelfs Europese initiatieven. Het waren twee jaren van hard werken, maar ook van massa’s energie.

In 2006 beslisten we om onze samenwerking verder te zetten.
We lasten een bezinningsperiode in en stonden stil bij onze bestaansredenen en bij onze werking.
Het werd ons vlug duidelijk dat onze samenwerking voor ieder van ons een belangrijke meerwaarde betekende. We zijn soms zeer verscheiden, maar de vrouwenkracht is onze gemeenschappelijke noemer.
Het leek ons evident om gedurende een aantal jaren te werken rond het thema “Kempense Vrouwenkracht”. Gedurende 3 jaar stellen we deze kracht centraal. Dit zullen we doen via verschillende wegen en invalshoeken.

In 2009 organiseerden we de viering van de internationale vrouwendag in de Kempen.

Partners in het Platform

 • 11.11.11- comité Geel
 • ABVV Mechelen & Kempen
 • ACV-Kempen
 • AIF vzw, Multiculturele federatie van zelforganisaties
 • EVA vzw
 • Herentalse Vrouwenraad
 • KAV, Kristelijke Arbeiders Vrouwenbeweging
 • Linx+ Mechelen & Kempen
 • Mondiale Raad Turnhout
 • OKRA Regio Kempen
 • SPK vzw
 • VIVA-SVV vzw provincie Antwerpen
 • Vormingplus Kempen
 • Welzijnsschakels
 • Wereldraad Westerlo
 • Wereldsolidariteit