Op 20 maart 2010 vierde de Vrouwenraad van Herentals haar twintigjarig bestaan.

Twintig jaar geleden richtten enkele moedige vrouwen de Herentalse vrouwenraad op. Zij moesten de vrouw in de Herentalse gemeenschap mee helpen emanciperen. Herentals was op dat moment een van de tien pilootgemeentes in Vlaanderen die werkten aan vrouwenemancipatie.

Gedurende twintig jaar werden er adviezen gegeven, werd er actie gevoerd en druk gezet om van Herentals een vrouwvriendelijke gemeente te maken. De uitbouw van de voor- en naschoolse kinderopvang, een evenwichtige deelname van vrouwen en mannen in adviesraden en de emancipatie van de vrouw in het politiekorps zijn maar enkele van de vele verwezenlijkingen.

Twintig jaar inzet mag dan ook gevierd worden. En dit gebeurde op 19 maart in de Lakenhal met de tentoonstelling ‘Kempense Vrouwenkracht’ en een jukebox vol poëzie. De treksters van het eerste uur werden in de bloemen gezet.

Schepen Anne-Mie Hendrickx verwelkomde de aanwezige vrouwen en Louisa Van Sand, voorzitster van de Vrouwenraad, gaf een overzicht van 20 jaar werking. De namiddag kreeg een feestelijk tintje met een gastoptreden van Lizi Meyendonckx en haar Poëziejukebox. Er was ook een overzichtstentoonstelling met foto’s uit de rijke reeks activiteiten van 1991 tot nu.

De vrouwenraad houdt elke derde vrijdag van de maand, van 14 uur tot 16.30 uur, een bijeenkomst in het Convent op het Begijnhof. De deelnemers voeren er gesprekken, wisselen gedachten uit of krijgen vorming over uiteenlopende thema’s.

Foto’s

Clip