Samen inburgeren

Samen inburgeren

Samen Inburgeren is een initiatief van de Vlaamse overheid. Samen met enkele andere organisaties, deed Vormingplus Kempen dat voor vier gemeenten in het Turnhoutse arrondissement.

In die gemeenten worden er duo’s gevormd tussen enerzijds inburgeringscoaches en anderzijds inburgeraars.

Inburgeringscoaches zijn vrijwilligers die zich ‘thuis voelen’ in de gemeente en goed Nederlands praten.
Inburgeraars voelen zich nog niet thuis, praten minstens al een beetje Nederlands en stappen vrijwillig in het project. 

Elk duo komt minstens om de twee weken samen gedurende minstens een half jaar (en maximaal een jaar). Tijdens deze ontmoetingen wisselen ze ervaringen uit, ontdekken ze elkaars leefwereld en helpen ze elkaar. Zo worden de inburgeraars ondersteund tijdens hun inburgeringsproces.
De duo’s krijgen op hun beurt steun van een lokale coördinator die klaar staat voor vragen, suggesties en omkadering in groepsactiviteiten met andere duo’s.