Met het Engagement Iedereen Mobiel zet de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV)bedrijven, organisaties en verenigingen aan om mobiliteitvoor iedereen toegankelijk te maken.

Mobiliteit is een recht voor iedereen. Maar voor een grote groep volwassenen in de samenleving is het niet vanzelfsprekend  om zich vlot te verplaatsen met de fiets, de bus, de trein of de auto. Omdat zij het nooit geleerd hebben. Die capaciteit zou hen nochtans een stuk zelfstandiger maken en zou ook hun tewerkstellingskansen vergroten.

Gelukkig zijn er al heel wat bedrijven, organisaties en verenigingen die inspanningen doen om mobiliteit voor iedereen toegankelijk te maken. Al die inspanningen verzamelt VSV in het Engagement Iedereen Mobiel. Er zijn al heel wat spelers op het terrein die hun engagementen lieten opnemen. Verschillende Kempense organisaties dienden hun engagement in. Dat deed Vormingplus Kempen ook met haar initiatieven rond leren fietsen.

Werkt ook jouw organisatie rond meer mobiliteit en kansengroepen? Kijk dan op www.iedereenmobiel.be