RTV vroeg aan Marleen van Voortkapel of ze ‘Kartrekkers’ nuttig vond.