Hieronder vind je vijf krachtige leerpunten uit het Kartrekkerstraject.

Stel de juiste stuurgroep samen

Een project als Kartrekkers moet mee gedragen worden door professionele krachten. Mensen die op lokaal niveau actief zijn en daardoor een goed zicht hebben op het plaatselijke verenigingsleven. We denken dan aan cultuurbeleidscoördinatoren of afdelingsbegeleiders.

Werk met de juiste deelnemers

Engagement en goesting zijn essentieel. Die moet bij heel het bestuur aanwezig zijn.

Zorg voor een geschikte begeleiding

De inhoud moet deskundig gebracht worden. Je hebt ook iemand nodig die het hele project stuurt.

Doorloop een voortraject

Je moet een stuurgroep bij elkaar zoeken, een groep van lokale deskundigen die je met raad en daad kan bijstaan. En je moet op zoek naar organisaties/deelnemers en begeleiders.

Werk gericht & werk samen

De bijeenkomsten van Kartrekkers zijn geen praatbarak. Er wordt aan de slag gegaan met concrete vragen van de deelnemers. We werken vanuit de praktijk, maar leggen altijd de link naar de theorie. Zo verwerf je immers inzichten.