Het project wordt aangestuurd door een aantal partners:

  • Vormingplus Kempen
  • SPK
  • VELT
  • De Ark
  • Stad Turnhout (deskundige buurt en wijk, beleidsadviseur Groen en milieuconsulenteà
  • voor Den Brand: buurtwerking en Jeugddienst Stad Turnhout
  • voor de Jef Buyckxstraat: buurtwerk
  • ANB