Het project heeft vooral doelstellingen op het vlak van groen en biodiversiteit:

  • de realisatie van een eenheid in de beeldkwaliteit van het groen (zowel privé als openbaar) binnen de wijken Den Brand en Jef Buyckxstraat
  • de reductie van pesticiden en afval in de privétuinen en het openbare groen van de twee wijken.
  • het verhogen van de biodiversiteit en de stepstone-functie van groen in de wijken