Groen in de Stad

Groen in de Stad

 
Privétuinen nemen een aanzienlijk deel van onze groene ruimte in, veel meer dan het openbaar groen. Toch is er weinig kennis over de biodiversiteit in deze tuinen. Beleidsmatig zijn er ook geen maatregelen waaraan je als eigenaar moet voldoen.
 
Samen met aan aantal partners slaan we de handen in elkaar om in twee wijken in Turnhout de biodiversiteit in de tuinen beter te leren kennen en de bewoners vormingen aan te bie­den over ecologisch tuinieren. De buurtbewoners worden van bij de start van het project be­trokken en bepalen mee de inhoud van de vormingen en het verdere verloop van het leer­traject. Voor Vormingplus is het gemeenschapsvormende deel van het project be­langrijk.
 

Doel

2013-06-18T12:52:05+01:00

Het project heeft vooral doelstellingen op het vlak van groen en biodiversiteit: [...]

Doel2013-06-18T12:52:05+01:00