Buurtbank

Buurtbank

Ook op het platteland hoor je de laatste jaren steeds vaker de verzuchting dat het sociale weefsel verzwakt en de gemeenschap individualiseert. Een trend die meestal als negatief ervaren wordt. Vormingplus Kempen zet met een aantal leertrajecten in op de versterking van de lokale sociale cohesie. ‘Buurtbank’ is zo’n traject.

We gebruiken hier de plaatsing van een zitbank als een hefboom om tot gemeenschapsvorming te komen. Een gemeente, buurt, vereniging of organisatie kan zich kandidaat stellen voor de adoptie van een bank. In nauwe samenwerking met de adoptieouder wordt de standplaats en de vormgeving van de bank bepaald. Een (leer)proces dat Vormingplus begeleidt. Het is de bedoeling dat er nadien rond de bank allerlei activiteiten georganiseerd worden zodat de bank een echte buurtbank wordt. De buurtbanken zijn het langst lopende leertraject van Vormingplus. Eind 2012 zullen er in 6 gemeenten banken te vinden zijn.

Bankborrel

2016-12-16T21:22:32+01:00

Op zaterdag 17 april was het zover. Het gemeentebestuur van Merksplas, Vormingplus [...]

Bankborrel2016-12-16T21:22:32+01:00
Load More Posts