Trage Post Slow Mail

Briefschrijven is een mooie, wat vergeten kunst. Anders dan e-mail of twitter doorstaat een brief de tijd. Je schrijft hem bedachtzaam, met zorg, je schrijft iets dat bewaard en telkens weer herlezen kan worden. Je schrijft over wat je ter harte gaat.

Tot 31 december nodigt waerbeke, de sociaal-culturele beweging voor stilte en leefkwaliteit, burgers in heel Vlaanderen uit om te communiceren met komende generaties in de vorm van TRAGE POST. Je schrijft een brief die pas eind oktober 2030 door de bestemmeling geopend kan worden. Dat jaar geldt als een symbolische datum: een boreling van vandaag wordt dan 18 jaar en officieel volwassen. Realisaties en dromen van de huidige generatie gaan dan over naar de volgende.

Wat inspireert je voor het leven? Welke waarden, welk verhaal, welk boek… Wat vind je vandaag belangrijk en levensnoodzakelijk om door te geven?

Je schrijft je trage brief naar wie jij wil: je eerste kleinkind, je opvolger in je job, op je werkplek, de toekomstige burgemeester van je gemeente…

trage post in de Kempen

Vormingplus Kempen sluit aan bij deze campagne en werkte een eigen traject uit voor het Turnhoutse arrondissement. 22 burgemeesters schrijven een brief naar hun opvolger in 2030. Hiermee nemen ze een voorbeeldfunctie op in hun gemeente.

Schrijf jij ook een trage brief?

Wil jij ook een brief schrijven naar de toekomst? Neem dan de tijd en kruip in je pen. Tot en met 31 december 2013 kan je je brief bezorgen. Op deze site vind je hoe je kan meedoen, waar je een workshop kan volgen en wat er nadien met je trage brief gebeurt.

Voor mij betekent ‘trage post’ een unieke kans om een brief te schrijven aan mijn ongeboren kind dat over een paar weken geboren wordt, maar nu al onlosmakelijk een stempel heeft gedrukt op mijn leven.Lies

Zin om een trage brief te schrijven, maar wil je een ruggensteuntje?

schrijver

Verschillende gemeenten organiseren in samenwerking met Vormingplus Kempen een wandel- en schrijfworkshop trage post slow mail. Ze creëren een inspirerende een ruimte om deze brief voor de toekomst te schrijven. Om op gang te komen, wandel je in stilte een eindje in de natuur. Daarna schrijf je, onder begeleiding van Daniel Billiet, dichter, auteur en docent van Creatief Schrijven, je trage brief. Deze gemeenten organiseren een workshop.

Trage post slow mail

wandeling

De eerste trage brieven werden begin september 2012 geschreven in Kasterlee en Turnhout naar aanleiding van SIDEWAYS 2012 en meegedragen door de kunstenaars die te voet door het land trokken, tot aan de eindbestemmming van de karavaan in Zutendaal (Limburg). Daar overhandigde de schepen van cultuur de brieven aan waerbeke voor de definitieve bewaring ervan. Ook in het de Merodegebied proefden men begin dit jaar al van het schrijven naar de toekomst.

Ik kom graag even terug op de ervaring van voorbije donderdag. Het goede weer zal wellicht ook zijn positieve bijdrage geleverd hebben, maar ik vond het een deugddoende wandeling en een beklijvende briefschrijfactie. Proficiat en bedankt.Eric

TRAGE POST SLOW MAIL is een initiatief van de sociaal-culturele beweging Waerbeke i.s.m. het Vlaams-Nederlands Huis deBuren, LOCUS, FARO, Trage Wegen, Creatief Schrijven vzw en Vormingpluscentra met de steun van tal van steden, gemeenten en andere organisaties in Vlaanderen en Brussel.

Geef een reactie

Back to top button

Onze website gebruikt cookies om jouw bezoek aan onze website te verbeteren. Klik op de schuifknop om je voorkeuren op te slaan of aanvaard al onze standaard-cookies.

Cookie-instellingen

Hier kan je aankruisen welke cookies je al dan niet wil toelaten. Klik op de bewaarknop om je keuzes te bewaren.

Functionele cookiesDeze cookies zijn minimaal nodig om de website goed te laten werken.

Statistische cookiesDie brengen, volledig anoniem, jouw gebruik in kaart voor analyse en onderzoek. Dat gebeurt o.a. geanonimiseerd voor Google Analytics.

Sociale mediakoppelingenDie zorgen voor een optimale wisselwerking met sociale media zoals Youtube, Twitter, Facebook of Instagram.

AdvertentiecookiesDie gebruiken we normaal niet.

Andere cookieszoals bijv. die van Publiq om de UiT-agenda te laten werken