Philip Aguirre Y Otegui: ‘Traagheid is een mooi begrip’

Traagheid is een mooi begrip. De tijd nemen voor iets is in onze tijd een zeldzaam gebeuren geworden.

Een beeldhouwer moet dus veel geduld hebben. Tussen een eerste idee en het uiteindelijk gerealiseerde werk ligt dikwijls heel veel tijd; ontwerpen maken, maquettes maken, uitvergroten en dan het gevecht aangaan met de materie namelijk de klei, de steen of bijvoorbeeld het hout. Het ambachtelijke vertalen van het oorspronkelijke idee in de materie is een lang proces en dit houdt de beeldhouwer met beide voeten op de grond . Dit schept daardoor ook de juiste tijd en inzicht om te verdiepen, verplicht de kunstenaar als het ware om de juiste intenties en gedachten in zijn werk te leggen. De traagheid wordt hier dus een kracht.

Stilte en verstilling

Een beeldhouwwerk is stil, staat stil, ligt stil. Het is de verstilling of bevriezing van een moment, een gedachte, een gebeurtenis of een gevoel.

Een vluchtige snapshot wordt omgezet in een stenen of bronzen beeld. Zo is er hier het beeld van de Afrikaanse vluchteling en zijn Spaanse redder, vertrokken van een persfoto. Door het te gaan boetseren en daarna af te gieten krijg je een verstild en tijdloos monument.

Voor de Kazerne Dossin in Mechelen maakte ik het Memoriaal voor de slachtoffers van de Holocaust. Het is een momentopname in de huiskamer van een Joods gezin te Antwerpen.

Een Memoriaal of een Monument, het zijn brieven voor de generaties na ons. Door beelden of monumenten te maken hopen we iets door te geven van onze waarden of onze gedachten aan degenen die na ons komen. Dit fenomeen bestaat in alle culturen ter wereld en is van alle tijden.                                                                                             

Beelden zijn  stille, trage, in steen gekapte of in brons gegoten brieven.

Geef een reactie

Back to top button

Onze website gebruikt cookies om jouw bezoek aan onze website te verbeteren. Klik op de schuifknop om je voorkeuren op te slaan of aanvaard al onze standaard-cookies.

Cookie-instellingen

Hier kan je aankruisen welke cookies je al dan niet wil toelaten. Klik op de bewaarknop om je keuzes te bewaren.

Functionele cookiesDeze cookies zijn minimaal nodig om de website goed te laten werken.

Statistische cookiesDie brengen, volledig anoniem, jouw gebruik in kaart voor analyse en onderzoek. Dat gebeurt o.a. geanonimiseerd voor Google Analytics.

Sociale mediakoppelingenDie zorgen voor een optimale wisselwerking met sociale media zoals Youtube, Twitter, Facebook of Instagram.

AdvertentiecookiesDie gebruiken we normaal niet.

Andere cookieszoals bijv. die van Publiq om de UiT-agenda te laten werken