Oud-Turnhout: Brieven in bewaring tot 2030

Op zondag 27 oktober gingen we de wintertijd in. In Oud-Turnhout hebben ze dat extra uur goed besteed. Tijdens de derde editie van cultuur van de stilte, werden in het Kunst- en erfgoedcentrum Hofke van Chantraine 130 brieven in bewaring gebracht. Het was het slotmoment van de Trage Postcampagne in de Kempen.

Een jaar lang konden burgers communiceren met de volgende generaties in de vorm van Trage Post. Mensen schreven brieven over wat hen inspireert in hun leven, over wat hen ter harte gaat. Ze schreven naar hun eerste kleinkind, hun opvolger in de job, hun burgemeester, naar hun ongeboren kind… De brieven bereiken de bestemmeling pas in 2030.

Vormingplus Kempen sloot aan bij de campagne van Waerbeke, de sociaal-culturele beweging voor stilte en leefkwaliteit in Vlaanderen en in Brussel, en organiseerde samen met vele partners tal van activiteiten. Burgemeesters gaven hun inwoners het voorbeeld met een brief naar hun opvolger in 2030. Er waren wandel- en schrijfworkshops in gemeenten op verschillende plekken in de Kempen, waaronder de gevangenissen.

burgemeesterssluitenkluis

Een 50-tal aanwezigen kregen muziek en woord aangeboden. Het welkom werd gegeven door Leo Van Miert, schepen van ruimtelijke ordening en mobiliteit van Oud-Turnhout. Vier sprekers gaven hun impressies op Trage Post. Christa Truyen, sociaal-cultureel werker van Vormingplus Kempen; Ward Kennes, burgemeester van Kasterlee en peter van de campagne in de Antwerpse Kempen, Jan Sels, voorzitter van de Erfgoedcel Noorderkempen en Frans an Baelen, naaste buur van Landschap de Liereman. Allen zijn grage briefschrijvers.

Zondag was ook de laatste dag dat Philip Aguirre y Otegui tentoonstelde in het Hofke. Hij exposeerde er naar aanleiding van het standbeeld dat hij maakte ter ere van Karel Van Miert, gewezen politicus en Oud-Turnhoutenaar. Aguirre gaf een reflectie op stilte en beeldende kunst.

hendrix

De sprekers en de sfeervolle muziek van The Hendrix Expirience zorgden voor een uur lang en inspiratie en stilte.

Het Hofke van Chantraine is één van de bijzondere plekken in Vlaanderen waar die brieven worden bewaard. Het Hofke lag zo’n acht jaar geleden mee aan de basis van de stilte- en rustwerking in Oud-Turnhout. Dat resulteerde onder meer in de erkenning van Landschap de Liereman als stiltegebied.

Geef een reactie

Back to top button

Onze website gebruikt cookies om jouw bezoek aan onze website te verbeteren. Klik op de schuifknop om je voorkeuren op te slaan of aanvaard al onze standaard-cookies.

Cookie-instellingen

Hier kan je aankruisen welke cookies je al dan niet wil toelaten. Klik op de bewaarknop om je keuzes te bewaren.

Functionele cookiesDeze cookies zijn minimaal nodig om de website goed te laten werken.

Statistische cookiesDie brengen, volledig anoniem, jouw gebruik in kaart voor analyse en onderzoek. Dat gebeurt o.a. geanonimiseerd voor Google Analytics.

Sociale mediakoppelingenDie zorgen voor een optimale wisselwerking met sociale media zoals Youtube, Twitter, Facebook of Instagram.

AdvertentiecookiesDie gebruiken we normaal niet.

Andere cookieszoals bijv. die van Publiq om de UiT-agenda te laten werken