Averbode: Post in bewaring

Op vrijdag 25 oktober werden 150 trage brieven uit het de Merodegebied bewaard in de Abdij van Averbode. Pas in 2030 bereiken de brieven de bestemmeling. Dit gebeurde tijdens een stilteconcert naar aanleiding van cultuur van de stilte. Een vijftigtal aanwezigen genoten een uur lang van de Gregoriaanse gezangen en meditatieve orgelmuziek gebracht door de paters van de Abdij.

De trage brieven werden geschreven naar aanleiding van Trage Post-Slow Mail, een initiatief van Waerbeke, de sociaal-culturele organisatie voor stilte en rust in Vlaanderen. Mensen schreven naar hun eerste kleinkind, de opvolger in hun job, de toekomstige burgemeester van hun gemeente… over wat hen inspireert in het leven, wat zij vandaag belangrijk en levensnoodzakelijk vinden om door te geven. De kerngroep stilte en rust van het Plattelandsproject De Merode ondersteunde deze campagne. Burgemeesters schreven een brief naar hun opvolger als burgemeester in 2030. Gemeenten voerden promotie en organiseerde in samenwerking met Vormingplus Kempen wandel- en schrijfworkshops.
De abdij van Averbode is één van de bijzondere plekken in Vlaanderen waar de Trage Post wordt bewaard.
Jos Bielen (Abdij van Averbode), Goele Vercammen (Vlaamse Landmaatschappij) en Christa Truyen (Vormingplus Kempen) zorgde voor de inleidende woorden bij het concert.

Beluister

de stiltemeditatie

het Magnificat

Geef een reactie

Back to top button

Onze website gebruikt cookies om jouw bezoek aan onze website te verbeteren. Klik op de schuifknop om je voorkeuren op te slaan of aanvaard al onze standaard-cookies.

Cookie-instellingen

Hier kan je aankruisen welke cookies je al dan niet wil toelaten. Klik op de bewaarknop om je keuzes te bewaren.

Functionele cookiesDeze cookies zijn minimaal nodig om de website goed te laten werken.

Statistische cookiesDie brengen, volledig anoniem, jouw gebruik in kaart voor analyse en onderzoek. Dat gebeurt o.a. geanonimiseerd voor Google Analytics.

Sociale mediakoppelingenDie zorgen voor een optimale wisselwerking met sociale media zoals Youtube, Twitter, Facebook of Instagram.

AdvertentiecookiesDie gebruiken we normaal niet.

Andere cookieszoals bijv. die van Publiq om de UiT-agenda te laten werken