Tijd zat

Werken aan meer vrije tijd

Onze beschikbare vrije tijd is de voorbij decennia fel toegenomen. Onze werkweek daalde van 45 uren naar 38 uren. Toch hebben velen onder ons het gevoel dat het drukker en drukker wordt. Hoe komt dit toch? Tijd om dit nader te bekijken.

Op zoek naar antwoorden

Met Tijd zat gaan we op zoek naar antwoorden.  Wat zijn de redenen van deze tijdsdruk?
Hoe komt het dat meer en meer mensen stress ervaren of in een burn-out belanden?
Zijn we toe aan een nieuwe collectieve arbeidsduurvermindering? Of …?

Het is niet enkel jouw probleem

We zijn er alvast van overtuigd dat het hier gaat om een gemeenschappelijk probleem. En niet dat van jou alleen.

Met Tijd zat willen we daarom op zoek gaan naar collectieve oplossingen die we kunnen aanbieden aan (beleids)organen. Maar we willen ook jou niet in de kou laten staan. We geven jou de kans om eens na te denken over je eigen situatie. En we geven je tips en tricks om het voor jezelf en je gezin een beetje haalbaarder te maken.

Tijd zat? Voor velen onder ons niet. Hoog tijd om te werken aan meer vrije tijd!

Organiseer goedkoper…

Op de Tijd zat-website vind je alvast 26 lezingen of workshops die je als Kempense vereniging of groep via ons goedkoper kan boeken.

Projectwebsite

www.tijdzat.be

 

Onze partners

  • beweging.net Mechelen-Turnhout
  • Viva-SVV provincie Antwerpen
  • ACV provincie Antwerpen
  • Gezinsbond gewest Turnhout
  • AIF vzw
  • Femma
  • Ateliers voor Werknemers
  • Week van de Vrije Tijd 2020

Periode

voorjaar 2020 – …

Wie doet het?

Viviane Schuer
Joke Smets

Waar?

Turnhoutse arrondissement

 

Back to top button

Onze website gebruikt cookies om jouw bezoek aan onze website te verbeteren. Klik op de schuifknop om je voorkeuren op te slaan of aanvaard al onze standaard-cookies.

Cookie-instellingen

Hier kan je aankruisen welke cookies je al dan niet wil toelaten. Klik op de bewaarknop om je keuzes te bewaren.

Functionele cookiesDeze cookies zijn minimaal nodig om de website goed te laten werken.

Statistische cookiesDie brengen, volledig anoniem, jouw gebruik in kaart voor analyse en onderzoek. Dat gebeurt o.a. geanonimiseerd voor Google Analytics.

Sociale mediakoppelingenDie zorgen voor een optimale wisselwerking met sociale media zoals Youtube, Twitter, Facebook of Instagram.

AdvertentiecookiesDie gebruiken we normaal niet.

Andere cookieszoals bijv. die van Publiq om de UiT-agenda te laten werken