T100

T100 is een gloednieuw Kempens platform voor interculturele dialoog en verbinding. Achter T100 schuilt een groep geëngageerde Turnhoutenaars, voornamelijk met een migratie- of armoedeachtergrond. Ze vonden dat hun stem te weinig gehoord werd in het (lokale) politieke debat.

Aanvankelijk focuste T100 zich op het organiseren van activiteiten en debatten. Daarnaast wil de groep op termijn in Turnhout ook beleidsbeïnvloedend werken.

Activiteiten

In oktober 2018 organiseerde T100 twee avonden in aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen om burger en politiek dichter bij elkaar te brengen. Elders op deze site vind je daarover nog een interview met Karim Dibas.

Naar aanleiding van de Vlaamse, Federale en Europese verkiezingen hield T100 in april-mei 2019 twee avonden. Op de eerste formuleerden verschillende groepjes vragen en voorstellen voor de politieke partijen die opkwamen. Op de tweede avond nodigde T100 Kempense politici uit voor een debat in de theaterzaal van Het Gevolg.

Lees meer over dit project

Waarom?

Een groep geëngageerde Turnhoutenaars voelt aan dat de stem van de Turnhoutse allochtone gemeenschap te weinig gehoord wordt in het politieke debat. Mogelijke verklaringen zijn een gebrek aan informatie, een gebrek aan netwerk, taaldrempels… Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 willen zij de stem van de ‘nieuwe’ Turnhoutenaar luider laten klinken.

Onze partners

  • Een heleboel geëngageerde Turnhoutenaars met een migratie-achtergrond
  • Dienst Gelijke Kansen Stad Turnhout
  • ACV
  • VOEM

Periode

september 2018 – heden

Wie doet het?

Wannes Van Coillie

Waar?

stad Turnhout
Back to top button

Onze website gebruikt cookies om jouw bezoek aan onze website te verbeteren. Klik op de schuifknop om je voorkeuren op te slaan of aanvaard al onze standaard-cookies.

Cookie-instellingen

Hier kan je aankruisen welke cookies je al dan niet wil toelaten. Klik op de bewaarknop om je keuzes te bewaren.

Functionele cookiesDeze cookies zijn minimaal nodig om de website goed te laten werken.

Statistische cookiesDie brengen, volledig anoniem, jouw gebruik in kaart voor analyse en onderzoek. Dat gebeurt o.a. geanonimiseerd voor Google Analytics.

Sociale mediakoppelingenDie zorgen voor een optimale wisselwerking met sociale media zoals Youtube, Twitter, Facebook of Instagram.

AdvertentiecookiesDie gebruiken we normaal niet.

Andere cookieszoals bijv. die van Publiq om de UiT-agenda te laten werken