Een interview met Karim Dibas over T100

Tegenwoordig is migratie een stevig onderwerp bij elke verkiezing. Maar wat met de mensen met een migratieachtergrond die gaan stemmen? Enkele van hen wilden de stem van de nieuwe Turnhoutenaars luider laten klinken. Ze richtten de T100 op en organiseerden een debatavond. Vormingplus Kempen bood methodische ondersteuning. Mede-initiatiefnemer Karim Dibas legt uit hoe het allemaal begon.

Karim Dibas: “In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 staken we met een aantal mensen uit Turnhout en omstreken de koppen bij elkaar. Zo ontstond een heel diverse werkgroep, op gebied van gender, leeftijd en afkomst. We hebben wel allemaal een achtergrond van migratie of armoede en wilden onze medeburgers politiek informeren. Onze ambitie was om honderd Turnhoutenaars in beweging te krijgen rond de verkiezingen.”

Hoe wilden jullie dat doen?

“We kozen er voor om twee momenten te organiseren, een avond met rondetafelgesprekken en een debatavond. Tijdens de rondetafelgesprekken werkten zo’n vijftig Turnhoutenaars rond zes verschillende thema’s, waaronder bijvoorbeeld onderwijs. Daarvoor hebben we ons niet te veel van politiek aangetrokken, we zijn vertrokken vanuit de mensen. Wat maken zij mee, wat is er te kort, wat kan beter? Als zij het voor het zeggen zouden hebben, wat zouden ze dan veranderen?
Uit die gesprekken haalden we een drietal vragen per thema. Enkele daarvan zijn er gesteld tijdens het debat in Het Gevolg. Daar waren ongeveer 230 mensen aanwezig, dat was ruim boven onze verwachtingen. Alle negen partijen waren uitgenodigd. Het was moedig van Vlaams Belang en Stadsbelangen dat ook zij aanwezig waren. Zij hebben toch standpunten waar heel wat mensen in het publiek niet meteen voor staan te springen. N-VA heeft zich op het laatste moment verontschuldigd dus hebben we de hele avond een lege stoel mee verhuisd voor hen.”

Simulatie

De T100 is gestart door mensen met een migratie- of armoedeachtergrond. Was dat ook het publiek dat jullie debat aantrok?

“Eigenlijk hadden we een heel divers publiek. De verhouding tussen autochtonen en mensen met een migratieachtergrond was ongeveer gelijk en ook qua leeftijd en politieke strekking zat er vanalles tussen. Dat laatste vonden we wel belangrijk, er zijn politieke debatten waar de helft van de luisteraars zelf politiek geëngageerd is. Wij hadden een zaal vol mensen die echt geïnteresseerd waren in de standpunten van de partijen.”

Hebben jullie ook andere manieren gebruikt om jullie doelpubliek nauwer te betrekken bij de gemeenteraadsverkiezingen? 

“Voor de rondetafelgesprekken hebben we de deelnemers dezelfde avond ook uitgebreid geïnformeerd. Zo hebben we hen uitgelegd hoe een gemeenteraad werkt, wat commissies zijn, hoe de verkiezingen verlopen. In samenwerking met de stad konden ze ook al eens oefenen voor 14 oktober. Daarbij konden ze kiezen uit alle negen partijen. We hebben steeds louter informatief gewerkt en dus nooit stemadvies gegeven. Daar heeft ook Vormingplus Kempen ons mee sterk aan gehouden.”

Welke rol speelde Vormingplus Kempen nog in dit proces?

“Ze hebben ons voornamelijk ondersteund voor wat het methodische betreft. Daar hebben ze ook heel wat ervaring in. We hebben natuurlijk ook binnen onze kleine werkgroep nagedacht hoe we het het beste zouden aanpakken. We moesten namelijk negen partijen aan het woord laten, hoopten op een inhoudelijk sterk debat en wilden vragen beantwoord zien. Vormingplus Kempen reikte ons methodes aan om alles georganiseerd en geanalyseerd te krijgen.”

Forum

De gemeenteraadsverkiezingen zijn ondertussen al even gepasseerd. Zit de T100 er nu op?

“Absoluut niet. T100 blijft een forum dat opkomt voor interculturele dialoog en verbondenheid. Dat willen we op twee verschillende manieren doen. Enerzijds door activiteiten te organiseren die mensen samenbrengen, ongeacht hun leeftijd of afkomst. Anderzijds door beleidsmatig op de agenda te wegen wat bepaalde bezorgdheden betreft. Zo wordt de allochtone gemeenschap nu door niemand vertegenwoordigd. Wij vinden dat er een adviesraad moet komen waarmee de stad in dialoog gaat. Daar willen we natuurlijk ook zelf een rol in spelen.”

Doen jullie iets rond de komende Vlaamse, federale en Europese verkiezingen in mei?

“Dat zijn we alleszins van plan. We willen de mensen kennis laten maken met Kempenaars die op een kieslijst staan en hun programma’s via een debat in april. Daarnaast plannen we een speeddate tussen autochtonen en vluchtelingen of mensen met een migratieachtergrond. Er wordt veel over hen gesproken maar eigenlijk kennen we hen niet. Alles wordt op één hoop gegooid.
We hopen dat te nuanceren door hen elkaar te laten ontmoeten en naar de verhalen te luisteren over wat die mensen meegemaakt hebben voor ze hier beland zijn. Ik weet nog niet hoe we het gaan doen maar het is fijn om te weten dat we opnieuw op de steun van Vormingplus Kempen zullen kunnen rekenen.”

(interview: Wouter Adriaensen, foto’s: Chris Stessens)

Back to top button

Onze website gebruikt cookies om jouw bezoek aan onze website te verbeteren. Klik op de schuifknop om je voorkeuren op te slaan of aanvaard al onze standaard-cookies.

Cookie-instellingen

Hier kan je aankruisen welke cookies je al dan niet wil toelaten. Klik op de bewaarknop om je keuzes te bewaren.

Functionele cookiesDeze cookies zijn minimaal nodig om de website goed te laten werken.

Statistische cookiesDie brengen, volledig anoniem, jouw gebruik in kaart voor analyse en onderzoek. Dat gebeurt o.a. geanonimiseerd voor Google Analytics.

Sociale mediakoppelingenDie zorgen voor een optimale wisselwerking met sociale media zoals Youtube, Twitter, Facebook of Instagram.

AdvertentiecookiesDie gebruiken we normaal niet.

Andere cookieszoals bijv. die van Publiq om de UiT-agenda te laten werken