Winters stilteplatform

>Wie gedacht had dat op 6 februari 2012 de aangekondigde vriestemperaturen van -20 °C genodigden van het stilteplatform zou afschrikken, had het mis.  Met een twintigtal zaten we omringd door de foto’s van tentoonstelling. ‘Kijk uit, stilte is hier een geluid’ in het Hofke van Chantraine, het kunst- en erfgoedcentrum.  Het werd een warme avond met feiten en cijfers. Met beschouwingen, uitwisseling en bijzondere belevingen.

Een overzicht van het reilen en zeilen van stilte en rust in Vlaanderen en de Kempen vind je hier.

Stilte beweegt Oud-Turnhout

Cultuur van de Stilte, de landelijke campagne van Waerbeke en LOCUS op 30 oktober’11 bracht heel wat op gang.   De raadszaal van het gemeente was gevuld met stilte en rust: foto’s, gedichten en teksten van inwoners van Oud-Turnhout, tekeningen en knutselwerkjes van kinderen.  De meetresultaten van het akoestisch onderzoek voor de erkenning van het stiltegebied in woord en beeld. Een boekenstand met boeken die doen stilstaan en verwonderen. De woordloze video: stilte, rust en ruimte in de Kempen. Vele bezoekers waren aangenaam verrast.

·        Op 22 april krijgt het Landschap de Liereman officieel de erkenning als stiltegebied. Hiermee is zij het vierde gebied in Vlaanderen dat deze erkenning krijgt.

·        In  het voorjaar start Natuurpunt Educatie een opleiding tot stiltegids. Hierover later meer op deze site.

·        De basisschool De Reuzepas werkt begin juni aan een projectweek met als apotheose het schoolfeest op 10 juni. Er zal een muzieklabyrint zijn door het gebouw van de school. En ook stilte hoort daar bij. Zonder stilte kan er geen muziek zijn.

Geef een reactie

Back to top button

Onze website gebruikt cookies om jouw bezoek aan onze website te verbeteren. Klik op de schuifknop om je voorkeuren op te slaan of aanvaard al onze standaard-cookies.

Cookie-instellingen

Hier kan je aankruisen welke cookies je al dan niet wil toelaten. Klik op de bewaarknop om je keuzes te bewaren.

Functionele cookiesDeze cookies zijn minimaal nodig om de website goed te laten werken.

Statistische cookiesDie brengen, volledig anoniem, jouw gebruik in kaart voor analyse en onderzoek. Dat gebeurt o.a. geanonimiseerd voor Google Analytics.

Sociale mediakoppelingenDie zorgen voor een optimale wisselwerking met sociale media zoals Youtube, Twitter, Facebook of Instagram.

AdvertentiecookiesDie gebruiken we normaal niet.

Andere cookieszoals bijv. die van Publiq om de UiT-agenda te laten werken