Stilteplatform 2020: Inspirerende ontmoetingen

Zomeravond, 6 juli. Landschap de Liereman is deze keer onze plek voor het Stilteplatform. De afgelopen maanden is de Liereman zwaar getroffen door de brand in het kerngebied en door de beschadiging van een honderdtal bomen aan het bezoekerscentrum door onbekenden.  

Een groot trauma voor de plek, zijn beheerders, de vrijwilligers en de vele bezoekers van het gebied. Juist om die reden kozen we om hier aanwezig te zijn met het Stilteplatform.

Coronagesprekjes

De coronamaatregelen zorgen voor een aparte setting met veel lucht en ademruimte. Oude en nieuwe deelnemers leren elkaar beter kennen via een ‘coronagesprekje’. Een greep uit de corona-ervaringen: intensere beleving van de natuur, meer stilte en rust in de omgeving, meer rust door minder sociale verplichtingen en meer budget op het einde van de maand omdat winkelen minder aantrekkelijk werd. Maar er was ook huidhonger en het verdwijnen van de rustplek thuis als gevolg van de vervaging tussen werk en vrije tijd door thuiswerk.

Nood aan stilte

Het stilte-onderzoek vorig jaar toonde dat voor bijna zeven op de tien Vlamingen stilte van groot belang is. De gemiddelde score was 8 op 10; een kwart gaf zelfs 10 op 10. Ook tijdens de coronatijd werd natuur en rust extra gewaardeerd. Daar moeten we iets mee doen, vonden we bij Vormingplus.

We willen gesprekken op gang brengen met burgers over dit thema en een dialoog stimuleren met de lokale overheid om hen te adviseren over het beleid. De ontwikkeling van dit project doen we in nauwe samenwerking met het stilteplatform. De cocreatieve denkoefening over de mogelijke vragen op deze avond is een eerste stap.

Stilte in beweging

Dat er de afgelopen tijd stilte en rust meer van zich laat horen, getuigen de verschillende grote projecten zoals Silence Please!, de vele nieuwe stilteplekken her en der in het Vlaamse land met onder meer de torenschouw in Knokke, de wachtkamers in de natuur…  de onderzoeken van de UA-leerstoel: zorg en natuurlijke omgeving.

Een bosbad in het Bos van Bo

Dat wandelen in een bos veel deugd kan doen, ervaren bosbewoners al heel lang. In Japan kent men dit fenomeen als Bosbaden.  Onder leiding van Joke doken we in het Bos van Bo. We vonden onze eigen plek en het werd donkerder en stiller.

Download en bekijk

de Powerpoint die bij deze avond hoorde

Ik ken nu de warmte van mos op een frisse zomeravond. De avond valt… De laatste gezangen dempen. Het is stil, of net niet. De geuren van het bos, kleuren mijn grijze massa in mijn hoofd. ’t Is een mooie avond. Een fijn gewoon bijzonder MOMENT. Dankjewel! ( …. En toen was er de mug. (dankjewel?)) Liesbeth

Back to top button

Onze website gebruikt cookies om jouw bezoek aan onze website te verbeteren. Klik op de schuifknop om je voorkeuren op te slaan of aanvaard al onze standaard-cookies.

Cookie-instellingen

Hier kan je aankruisen welke cookies je al dan niet wil toelaten. Klik op de bewaarknop om je keuzes te bewaren.

Functionele cookiesDeze cookies zijn minimaal nodig om de website goed te laten werken.

Statistische cookiesDie brengen, volledig anoniem, jouw gebruik in kaart voor analyse en onderzoek. Dat gebeurt o.a. geanonimiseerd voor Google Analytics.

Sociale mediakoppelingenDie zorgen voor een optimale wisselwerking met sociale media zoals Youtube, Twitter, Facebook of Instagram.

AdvertentiecookiesDie gebruiken we normaal niet.

Andere cookieszoals bijv. die van Publiq om de UiT-agenda te laten werken