Kiemkracht

Het goot al dagen pijpenstelen, maar dat was voor de stilteliefhebbers geen reden om thuis te blijven. Op 22 februari kwam het stilteplatform samen in Landschap de Liereman. Na het geslaagde feSsstival eind oktober, was het tijd voor evaluatie en spoorverkenning voor de toekomst.

De stiltewerking in Vlaanderen én in de Kempen wordt meer zichtbaarder en tastbaarder in vele sectoren. Niet alleen in sectoren zoals natuur en cultuur, maar ook in gezondheidszorg en de bedrijven krijgt stilte een stem. En dat is een goede zaak voor een samenleving die steeds meer onder druk komt te staan.
Het Kempens stilteplatform is voor de deelnemers nog steeds een plek voor ontmoeting en uitwisseling en een bron van inspiratie. Blijvend inzetten op sensibilisatie en stiltebeleving is belangrijk en samenwerkingen stimuleren over sectoren heen is nodig. Tenslotte hield men een pleidooi om op intergemeentelijk niveau verder samen te werken rond ruimtelijke ontwikkeling om zo gebieden die stilte, rust en ruimte kunnen bieden te vrijwaren.
Benieuwd naar de stiltewerking in vogelvlucht? Die vind je hier.

Lieremanwegen onder water

Na de klankbordontmoeting stond een volle maanwandeling in de Liereman op het programma. Maar die viel door de regenvloed in het water. Het buitenprogramma werd een binnenprogramma. Met de nodige sfeerverlichting vertelde Carl Grillet, wereldreiziger en natuurliefhebber, over zijn maanavonturen tijdens zijn trektochten in Amerika. We maakten ook kennis met de maankalender van de Kelten die gelinkt is aan bomen. En wat bleek: 22 februari, de dag van het stilteplatform was het de volle maan met als symbool de Es, teken voor kiemkracht. Een mooie voorbode voor een nieuw begin.

Geef een reactie

Back to top button

Onze website gebruikt cookies om jouw bezoek aan onze website te verbeteren. Klik op de schuifknop om je voorkeuren op te slaan of aanvaard al onze standaard-cookies.

Cookie-instellingen

Hier kan je aankruisen welke cookies je al dan niet wil toelaten. Klik op de bewaarknop om je keuzes te bewaren.

Functionele cookiesDeze cookies zijn minimaal nodig om de website goed te laten werken.

Statistische cookiesDie brengen, volledig anoniem, jouw gebruik in kaart voor analyse en onderzoek. Dat gebeurt o.a. geanonimiseerd voor Google Analytics.

Sociale mediakoppelingenDie zorgen voor een optimale wisselwerking met sociale media zoals Youtube, Twitter, Facebook of Instagram.

AdvertentiecookiesDie gebruiken we normaal niet.

Andere cookieszoals bijv. die van Publiq om de UiT-agenda te laten werken