Het winterstilteplatform

Het Hofke van Chantraine bood op woensdag 20 februari een warme plek voor het Winterstilteplatform. 

Wat is geluk?

Warm was ook het kennismakingsrondje met oude bekenden en nieuwe gezichten met de vraag ‘wat is jouw geluksmoment van de dag? Geboortes van mens en dier, ontmoetingen,  de natuur zoals de zonsopgang, de sterrenhemel of de ontluikende lente waren de geluksbrengers van de dag.

Hobbelige paden, mooie bestemmingen

Hobbelige paden leiden vaak naar de mooiste bestemmingen Eva Van Tulden

2018 was ook weer een rijk gevuld jaar. Soms wat hobbelig, sommige aanvragen voor subsidies werden niet goedgekeurd, maar er zijn ook veel inspirerende voorbeelden en hoopgevende initiatieven. Enkele die in het oog springen:

  • Het pontje aan de vaart nabij Burcht Hertog Jan zit in zijn eindfase en zal vanaf het voorjaar de grote natuurgebieden in de regio Oud-Turnhout – Ravels met elkaar verbinden.
  • Het R-pad is een concept van Waerbeke dat plekken, personen en praktijken verbindt via de GR-route. Vanuit de Kempen willen we met verschillende partners een proefproject ontwikkelen.  
  • Provincie Antwerpen, Universiteit Antwerpen: Start van een driejarige leerstoel Zorg en natuur in de leefomgeving.

Dankwoord

Leo Van Miert was de voorbije 12 jaar actief als schepen in Oud-Turnhout. De leden van het stilteplatform bedanken hem voor zijn stimulerende trekkersrol in het verhaal van stilte, rust en ruimte in de Kempen.

Luwteplekken

De avond werd afgesloten met een wandeling langs enkele luwteplekken, plekken die geborgenheid geven, zoals de vijver van het Hofke van Chantraine en bij de klok aan de St. Bavo-kerk.

Op de herdenkingsplaat “Gedragen tijd” staat volgende tekst:

Deze wijzerplaat van onze Sint-Bavokerk
heeft decennia lang de juiste tijd gegeven
Niet alleen de tijd maar ook de eeuwigheid
Zelfs nu de wijzers stilgevallen zijn
geven ze tweemaal per dag de juiste tijd
Alles gedragen op enkele arduinen stenen
Stenen, restanten van een oude brug
Gelegen over de Aa aan de Schuurhovendijk
Deze brug verbond mensen met elkaar
Tijd gedragen door verbondenheid
Verbondenheid door tijd gedragen
Vandaag, 150 jaar een verbonden volk
Ons Oud-Turnhout, een eigen dorp

Back to top button

Onze website gebruikt cookies om jouw bezoek aan onze website te verbeteren. Klik op de schuifknop om je voorkeuren op te slaan of aanvaard al onze standaard-cookies.

Cookie-instellingen

Hier kan je aankruisen welke cookies je al dan niet wil toelaten. Klik op de bewaarknop om je keuzes te bewaren.

Functionele cookiesDeze cookies zijn minimaal nodig om de website goed te laten werken.

Statistische cookiesDie brengen, volledig anoniem, jouw gebruik in kaart voor analyse en onderzoek. Dat gebeurt o.a. geanonimiseerd voor Google Analytics.

Sociale mediakoppelingenDie zorgen voor een optimale wisselwerking met sociale media zoals Youtube, Twitter, Facebook of Instagram.

AdvertentiecookiesDie gebruiken we normaal niet.

Andere cookieszoals bijv. die van Publiq om de UiT-agenda te laten werken