Vensters op het vennengebied

Vanaf 11 mei is het bezoekerscentrum Klein Engelandhoeve een attractie rijker. Kunstenaar Geert De Kockere maakte in opdracht van Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete en met steun van de provincie Antwerpen, 10 ‘litenatuurtjes’ en vereeuwigde deze op platen van Cortenstaal.

De litenatuurtjes zijn korte gedichten geïnspireerd door zichten op de natuur en zinspelen op wat de wandelaar te zien krijgt op 10 bijzondere locaties in het Vennengebied en het domein Klein Engeland.

Deze Staaltjes Natuur werden ingeplant langs een nieuwe Natuurpunt-wandeling, die start vanaf de Klein Engelandhoeve en je over een afstand van 3.5 km een prachtige diversiteit in de natuur laat beleven.

 

Geef een reactie

Back to top button

Onze website gebruikt cookies om jouw bezoek aan onze website te verbeteren. Klik op de schuifknop om je voorkeuren op te slaan of aanvaard al onze standaard-cookies.

Cookie-instellingen

Hier kan je aankruisen welke cookies je al dan niet wil toelaten. Klik op de bewaarknop om je keuzes te bewaren.

Functionele cookiesDeze cookies zijn minimaal nodig om de website goed te laten werken.

Statistische cookiesDie brengen, volledig anoniem, jouw gebruik in kaart voor analyse en onderzoek. Dat gebeurt o.a. geanonimiseerd voor Google Analytics.

Sociale mediakoppelingenDie zorgen voor een optimale wisselwerking met sociale media zoals Youtube, Twitter, Facebook of Instagram.

AdvertentiecookiesDie gebruiken we normaal niet.

Andere cookieszoals bijv. die van Publiq om de UiT-agenda te laten werken