Stilte, rust & ruimte: hoe het begon

Oud-Turnhout, hartje winter 2007. Een twintigtal mensen uit verschillende disciplines en sectoren komen in Landschap De Liereman samen voor een Klankbordontmoeting over de waarde van stilte als leefkwaliteit. Het startsein voor een transdisciplinaire werking rond stilte, rust en ruimte in De Kempen.

De Stille Kempen

De Stille Kempen is voor velen een begrip én een persoonlijke ervaring. Van oudsher wordt de streek immers geassocieerd met stilte, rust en ruimte. Deze bijna vergeten kwaliteiten zijn vandaag een kostbaar goed geworden in onze moderne samenleving waar snelheid, drukte en overactiviteit de heersende norm zijn. Maar wat is de maatschappelijke waarde van stilte als leefkwaliteit? En heeft de Kempen nog steeds een lijntje naar de stilte?
Vormingplus Kempen toog een aantal jaren geleden op verkenning uit. De unieke visie van Waerbeke was daarbij een bron van inspiratie. Waerbeke introduceert in Vlaanderen een unieke visie op stilte als ontastbaar erfgoed, dat vele domeinen in het leven verbindt. Van meet af aan kon Vormingplus Kempen rekenen op haar steun als mentor en coach.

Partners van het eerste uur

De gemeente Oud-Turnhout en Natuurpunt CVN bleken ideale medespelers te zijn om de waarde van de stiltethematiek te helpen introduceren bij een breed publiek.

Het klimaat leek rijp te zijn om vanuit Vormingplus Kempen een steentje bij te dragen aan de toenemende interesse in stilte, rust en ruimte. Vele aanwezigen van het eerste uur engageerden zich om hun visie op dit thema vanuit de persoonlijke en professionele achtergrond te schrijven. Hun bijdrage vormden de basis voor Stilte, rust en ruimte in de Kempen, een bloemlezing van visies, ervaringen en praktijken. De publicatie reikt een stapsteen aan voor een breed maatschappelijk gesteunde stiltewerking in de Kempen.

Onze publicatie

De clip

Wie doet het?

Christa Truyen

Periode

2005-heden

Back to top button

Onze website gebruikt cookies om jouw bezoek aan onze website te verbeteren. Klik op de schuifknop om je voorkeuren op te slaan of aanvaard al onze standaard-cookies.

Cookie-instellingen

Hier kan je aankruisen welke cookies je al dan niet wil toelaten. Klik op de bewaarknop om je keuzes te bewaren.

Functionele cookiesDeze cookies zijn minimaal nodig om de website goed te laten werken.

Statistische cookiesDie brengen, volledig anoniem, jouw gebruik in kaart voor analyse en onderzoek. Dat gebeurt o.a. geanonimiseerd voor Google Analytics.

Sociale mediakoppelingenDie zorgen voor een optimale wisselwerking met sociale media zoals Youtube, Twitter, Facebook of Instagram.

AdvertentiecookiesDie gebruiken we normaal niet.

Andere cookieszoals bijv. die van Publiq om de UiT-agenda te laten werken