Stilte en leiderschap

Een koplopers-symposium

Op vrijdag 7 juni 2013 houdt SPK haar eerste Koplopers-symposium in 2013, met als gastspreker niemand minder dan Europees president Herman Van Rompuy.

Gekend voor zijn ‘rustige vastheid’ zoekt deze toppoliticus regelmatig de stilte op. Welke inspiratie is hierin te vinden voor leiderschap? Waar vind je stilte in de keten van actie en re-actie? En hoe integreer je stilte in een samenleving die permanent in verandering is en op vele vlakken onder druk komt te staan? Vanuit zijn persoonlijke ervaring en visie zal Herman Van Rompuy stilstaan bij de inspiratiebron die stilte, rust en ruimte kan zijn voor leidinggevenden.

Sigiswald Kuijken, orkestleider van La Petite Bande, brengt een muzikale impressie op het thema van de avond. Na afsluiting bent u van harte welkom op de receptie.

Programma

18u30 – Onthaal
19u00 – Welkom en inleiding door Bart Wuyts, directeur SPK
19u15 – Keynote ‘Stilte en Leiderschap’ door Herman Van Rompuy, voorzitter Europese Raad
20u00 – Stilte & muziek door Sigiswald Kuijken, orkestleider La Petite Bande
20u20 – Afsluiting door Caroline Ven, gedelegeerd bestuurder VKW
20u30 – Receptie

Locatie

Zaal de Kuub, de Warande, Warandestraat 42, Turnhout.

Inschrijven

Inschrijven kan tot 4 juni 2013 op de SPK-website via deze link.
Prijs: 25 euro/persoon (incl. BTW). Uw inschrijving is pas definitief na betaling op het rekeningnummer BE05 2300 5612 0075 (BIC: GEBABEBB) met vermelding van uw naam. U ontvangt een voldaan factuur. Annulatie is niet mogelijk; als u verhinderd bent, kan u zich laten vervangen.

Schrijf een stilte haiku

Het evenement wordt opgeluisterd door enkele haiku’s over stilte. Een haiku is een vorm van Japanse dichtkunst, geschreven in drie regels waarvan de eerste regel 5, de tweede regel 7 en de derde regel weer 5 lettergrepen telt. Het is bekend dat Herman Van Rompuy een liefhebber is van deze subtiele ‘stille’ dichtvorm.
U kan zelf een haiku schrijven en mailen naar   haiku.stilte@spk.be. De beste krijgt een plaats op het symposium. Misschien wel de uwe? Veel stille inspiratie gewenst!

‘Stilte is vooruitgaan’

In het najaar 2013 organiseren Vormingplus Kempen, VKW-Kempen, SPK en SPES-forum een natraject op dit symposium: Stilstaan is vooruitgaan. Vier ervaringsgerichte inspiratieworkshops waarin de deelnemers ‘stil staan’ bij stilte als inspiratiebron voor het dagelijkse en professionele leven. De reeks wordt in zijn geheel aangeboden, maar elke workshop heeft een eigen invalshoek en begeleiding. Programma: Dirk Sturtewagen (24/09), Sven De Weerdt (22/10), Brigitte van Baren (19/11) en Jochanan Eynikel (10/12). Meer info op www.vkw.be vanaf 10 juni 2013.

SPKVKWVormingplus KempenSpes-forum

Geef een reactie

Back to top button

Onze website gebruikt cookies om jouw bezoek aan onze website te verbeteren. Klik op de schuifknop om je voorkeuren op te slaan of aanvaard al onze standaard-cookies.

Cookie-instellingen

Hier kan je aankruisen welke cookies je al dan niet wil toelaten. Klik op de bewaarknop om je keuzes te bewaren.

Functionele cookiesDeze cookies zijn minimaal nodig om de website goed te laten werken.

Statistische cookiesDie brengen, volledig anoniem, jouw gebruik in kaart voor analyse en onderzoek. Dat gebeurt o.a. geanonimiseerd voor Google Analytics.

Sociale mediakoppelingenDie zorgen voor een optimale wisselwerking met sociale media zoals Youtube, Twitter, Facebook of Instagram.

AdvertentiecookiesDie gebruiken we normaal niet.

Andere cookieszoals bijv. die van Publiq om de UiT-agenda te laten werken