Inspiratiedag Mechelen

Donderdag 11 juni. Deelnemers vanuit 10 Vormingplus-centra, gemeentelijke, provinciale en Vlaamse overheden, een landelijke vormingsinstelling, een erfgoedcel en een NGO kwamen een dag lang samen in het groene Vrijbroekpark in Mechelen voor een inspiratie- en uitwisselingsdag rond stilte en leefkwaliteit.
Begeleider van de dag was Dirk Sturtewagen, coördinator van het Centrum Waerbeke, het Vlaamse inspiratie- en expertise- en impulscentrum rond stilte/rust en leefkwaliteit. Dit thema krijgt de jongste jaren meer en meer aandacht in onze almaar drukkere samenleving. Dit toont zich ondermeer in de vorm van studie- en ontmoetingsdagen, publicaties, vormingsprojecten en beleidsmaatregelen.
Diverse initiatiefnemers op vlak van vorming, educatie, (lokaal) cultuurbeleid, kunsten, erfgoed, milieu & landschap, gezondheid & welzijn… voelden zich aangesproken en wensten hierrond meer intensief uit te wisselen en/of samen te werken.
Vormingplus Kempen en Vormingplus Mechelen namen samen dit initiatief. In de Kempen werken we immers al ruim drie jaar rond het thema ‘de stille Kempen’. Vormingplus Mechelen sluit dit najaar met een vormingsprogramma aan bij de stiltewerking in de gemeente  Bornem.
Zowel de absolute beginners als de ‘anciens’ in het thema kwamen aan hun trekken.  Niet alleen om de introductie in stilte als leefkwaliteit aan de hand van de stiltebloem/wiel en de wisselwerking tussen innerlijke ruimte en buitenruimte (met het oog op een veerkrachtige samenleving). Ook de World Café-methodiek viel in goede aarde. Deelnemers kwamen tot inzichten, inspireerden elkaar, er werd veel informatie uitgewisseld en prille samenwerkingsverbanden zijn gesmeed.
Maar na de inspiratie komt de exploratie en de actie. Er werd uitdrukkelijk de vraag gesteld naar een herhaling van deze dag.

De liefhebbers brachten nadien een bezoek aan de St.-Romboutstoren in het kader van de Stadsvisioenen. Een aanrader voor sportieve mensen die van klokken en adembenemende vergezichten houden!

Geef een reactie

Back to top button

Onze website gebruikt cookies om jouw bezoek aan onze website te verbeteren. Klik op de schuifknop om je voorkeuren op te slaan of aanvaard al onze standaard-cookies.

Cookie-instellingen

Hier kan je aankruisen welke cookies je al dan niet wil toelaten. Klik op de bewaarknop om je keuzes te bewaren.

Functionele cookiesDeze cookies zijn minimaal nodig om de website goed te laten werken.

Statistische cookiesDie brengen, volledig anoniem, jouw gebruik in kaart voor analyse en onderzoek. Dat gebeurt o.a. geanonimiseerd voor Google Analytics.

Sociale mediakoppelingenDie zorgen voor een optimale wisselwerking met sociale media zoals Youtube, Twitter, Facebook of Instagram.

AdvertentiecookiesDie gebruiken we normaal niet.

Andere cookieszoals bijv. die van Publiq om de UiT-agenda te laten werken