Inspiratiedag: Het verslag

Eind september hielden we onze Inspiratiedag in Averbode. Stilte, rust en ruimte bleken een hefboom te kunnen zijn voor de Merode. Marian Michielsen maakte een verslag over die dag. We vulden aan met de lezingen van Myriam Bergmans (OPZ Geel, over Ruimte voor geestelijke gezondheid) en Jos Bielen (Norbertijn Averbode, over Mns zkt stltà).  Je kan het hele verslag op onze site openklikken, lezen, downloaden of printen.

Onze fotograaf Bart Van der Moeren maakte een indrukwekkende reportage van die dag. Die bekijk je ook op onze site.

Tenslotte vind je er ook nog drie presentaties:

  • de inleidende presentatie met het programmaverloop
  • de presentatie van de Vlaamse Landmaatschappij
  • de presentatie van Kurt Bollen, Natuurboerderij het Bolhuis

Geef een reactie

Back to top button

Onze website gebruikt cookies om jouw bezoek aan onze website te verbeteren. Klik op de schuifknop om je voorkeuren op te slaan of aanvaard al onze standaard-cookies.

Cookie-instellingen

Hier kan je aankruisen welke cookies je al dan niet wil toelaten. Klik op de bewaarknop om je keuzes te bewaren.

Functionele cookiesDeze cookies zijn minimaal nodig om de website goed te laten werken.

Statistische cookiesDie brengen, volledig anoniem, jouw gebruik in kaart voor analyse en onderzoek. Dat gebeurt o.a. geanonimiseerd voor Google Analytics.

Sociale mediakoppelingenDie zorgen voor een optimale wisselwerking met sociale media zoals Youtube, Twitter, Facebook of Instagram.

AdvertentiecookiesDie gebruiken we normaal niet.

Andere cookieszoals bijv. die van Publiq om de UiT-agenda te laten werken