Een paradijs in een onmetelijke natuur

Deze keer was het Stilteplatform te gast op een bijzondere plek.  Talander, een woon- en werkplek voor volwassen mensen met een verstandelijke beperking, ligt midden in de natuur van Arendonk.

Jos Sierens, directeur en bezieler van Talander, ontving ons in de Artabanzaal, een aangename, houten ruimte, zonder wifi en waar zelfs mobiele telefoonontvangst het vaak laat afweten. De ideale plek voor een brainstorm over een toekomstig stilteproject in 2017.  De eerste sporen hiervan werden onderzocht: Beleving, cultuur, natuur en zorg, stilteplekken, duurzaamheid, beweging en activering, paadjes in gemeenten, stilte leren, stiltewachters vormen de ingrediënten voor een nieuwe stiltesamenwerking volgend jaar.  Je hoort er nog van.

160621 stilteplatform 01

 Acrobatentoeren

Jos Sierens had ons ook een nachtzwaluwenballet beloofd.  Op het snijpunt van de langste dag en de kortste nacht van het jaar gingen we in de mistige schemering naar de Wouwershoeve. Gelukkig bestaan er laarzen, het pad was nat en zompig. De oude hoeve met aanhorende gronden heeft Talander sinds kort in concessie en wil die verder uitbouwen met de focus op zorg, natuur en cultuur.  Aan de oude bloeiende lindeboom, werden we, na wat geduld, getuige van de spectaculaire vlucht van deze gevleugelde acrobaten.

Sprakeloos.

Als ik terugdenk aan deze wandeling, fladdert het grappig in mijn hoofd.
Gerd

Geef een reactie

Back to top button