De lieremanschilders

De romantiek van een landschap herbeleefd

In het kader van Turnhout Cultuurstad 2012 wordt door het Hofke van Chantraine en Bezoekerscentrum Landschap De Liereman een overzichtstentoonstelling georganiseerd rond de Lieremanschilders.

De Kempen met zijn uitgestrekte ruwe natuur, heidevlakten, vennen, duinen en moerassen werd een belangrijke aantrekkingspool voor vele landschapsschilders vanaf de tweede helft van de 19de eeuw. In Oud-Turnhout vestigden zich Eugeen Surinx en Albert Sohie in het begin van de 20ste eeuw. Samen met hen trok Jef Claesen vaak naar de Liereman om er te schilderen. In hun voetspoor volgden Theo en Joz. Op de Beeck, Jos Stokbroekx, Eugeen Machielsen, Karel Melis, Toon van Mierlo en Alfons Waterschoot. Zij staan bekend als ‘de Lieremanschilders’. Naar aanleiding van deze tentoonstelling doken er nog een aantal werken op van tot hiertoe minder gekende kunstenaars: Adeline Boone, Joseph Misonne, Emiel Peeters e.a.

De invloed van deze kunstenaars op het natuurgebied de Liereman is niet onbelangrijk. Het is mede door hun stuwende kracht dat dit uniek stuk natte heide na jarenlange strijd werd beschermd. Tot op vandaag trekken kunstenaars nog steeds de Liereman in om het prachtige landschap vast te leggen op doek.

Deze unieke tentoonstelling loopt nog tot 6 januari en is uw bezoek meer dan waard.

Het Hofke van Chantraine nodigt u ook uit om deel te nemen aan de Finissage ‘Muziek’ op zondag 6 januari.

Meer info en inschrijving hiervoor kan via de website van het Hofke van Chantraine.

Geef een reactie

Back to top button

Onze website gebruikt cookies om jouw bezoek aan onze website te verbeteren. Klik op de schuifknop om je voorkeuren op te slaan of aanvaard al onze standaard-cookies.

Cookie-instellingen

Hier kan je aankruisen welke cookies je al dan niet wil toelaten. Klik op de bewaarknop om je keuzes te bewaren.

Functionele cookiesDeze cookies zijn minimaal nodig om de website goed te laten werken.

Statistische cookiesDie brengen, volledig anoniem, jouw gebruik in kaart voor analyse en onderzoek. Dat gebeurt o.a. geanonimiseerd voor Google Analytics.

Sociale mediakoppelingenDie zorgen voor een optimale wisselwerking met sociale media zoals Youtube, Twitter, Facebook of Instagram.

AdvertentiecookiesDie gebruiken we normaal niet.

Andere cookieszoals bijv. die van Publiq om de UiT-agenda te laten werken