Kwaliteitsvolle aandacht in de zorg

Op woensdag 21 februari 2018 organiseerden we samen met Welzijnszorg Kempen, OPZ Geel, Tandem vzw en Waerbeke vzw dit colloquium.

We creërden die dag een ruimte waarin we elkaar inspireerden in de aandacht voor stilte en reflectie binnen de organisaties en contexten waarin we actief zijn. Een ruimte waarin ieder van ons zich kon laten inspireren om binnen de eigen werkplek ermee aan de slag te gaan. Om vormen te vinden die stilte en aandacht concreet maken in functie van de kwaliteit van wat we ondernemen.

Enkele foto’s van de dag vind je op de website van Welzijnszorg Kempen.

Teksten workshops

Je leest die op de website van Welzijnszorg Kempen:

Workshop Joris Capenberghs – Stilte tot spreken brengen
Oogst workshop Joris Capenberghs
Workshop Diederick Lanzing – Rituelen van verstilling
Workshop Koen Stuyven – Ontwerpen met waardevolle geluidslandschappen

Back to top button

Onze website gebruikt cookies om jouw bezoek aan onze website te verbeteren. Klik op de schuifknop om je voorkeuren op te slaan of aanvaard al onze standaard-cookies.

Cookie-instellingen

Hier kan je aankruisen welke cookies je al dan niet wil toelaten. Klik op de bewaarknop om je keuzes te bewaren.

Functionele cookiesDeze cookies zijn minimaal nodig om de website goed te laten werken.

Statistische cookiesDie brengen, volledig anoniem, jouw gebruik in kaart voor analyse en onderzoek. Dat gebeurt o.a. geanonimiseerd voor Google Analytics.

Sociale mediakoppelingenDie zorgen voor een optimale wisselwerking met sociale media zoals Youtube, Twitter, Facebook of Instagram.

AdvertentiecookiesDie gebruiken we normaal niet.

Andere cookieszoals bijv. die van Publiq om de UiT-agenda te laten werken