Brembergh Dreve: eerste trage weg in Oud-Turnhout

Op zondag 24 oktober, tijdens de Dag van de Trage Weg, huldigden de gemeente Oud-Turnhout en het Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete ‘de Brembergh Dreve’ in als eerste officiële trage weg in de gemeente. 65 geïnteresseerden en omwonenden wandelden de zandweg, die het centrum verbindt met Landschap De Liereman, in onder een stralende herfstzon.


“We willen binnen de gemeente werk maken van het herwaarderen van de trage wegen, die nu vaak in onbruik geraakt zijn.” zegt schepen Leo Van Miert. “Ze kunnen immers een mooi en veilig alternatief bieden voor wandelaars en fietsers. We hechten er zeer veel belang aan dat het plan tot stand komt in overleg met alle betrokkenen en burgers van Oud-Turnhout”.

pa243331Tijdens de wandeling werd ook duidelijk dat trage wegen veel meer zijn dan wegen alleen. “Binnen de huidige maatschappelijke context kunnen ze heel wat verschillende functies vervullen.” zegt Els Oostvogels van Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete. “Ze zorgen er immers voor dat de zwakke weggebruikers op een veilige manier, korte verplaatsingen kunnen afleggen. Daarnaast doorsnijden ze het open landschap en maken het ook belevingsvoller. Ook voor planten en dieren zijn deze wegen vaak een laatste schuiloord en hebben dus zelfs op vlak van biodiversiteit een rol te vervullen. Bovendien zijn deze wegen vaak erg oud en vertellen ze veel over de geschiedenis van de streek.”

Dat is ook het geval voor ‘de Brembergh Dreve’. Jan Sels van de Heemkundekring Corsendonca: “We kozen voor deze naam omdat dit wegje, dat al veel ouder is dan de huidige verharde wegen in Oud-Turnhout, de boerderijen van het oude toponiem Brembergh verbonden met de kerk en het centrum. Omdat er destijds bomen langs stonden, waarvan er nu nog enkele overblijven, spraken de lokale mensen van ‘de dreef’. De combinatie van beiden heeft ons naar de naam ‘de Brembergh Dreve’ geleid.”

Met een hapje en een drankje én met zicht op de Aa-vallei werd deze zonnige en geslaagde voormiddag afgesloten.

Geef een reactie

Back to top button

Onze website gebruikt cookies om jouw bezoek aan onze website te verbeteren. Klik op de schuifknop om je voorkeuren op te slaan of aanvaard al onze standaard-cookies.

Cookie-instellingen

Hier kan je aankruisen welke cookies je al dan niet wil toelaten. Klik op de bewaarknop om je keuzes te bewaren.

Functionele cookiesDeze cookies zijn minimaal nodig om de website goed te laten werken.

Statistische cookiesDie brengen, volledig anoniem, jouw gebruik in kaart voor analyse en onderzoek. Dat gebeurt o.a. geanonimiseerd voor Google Analytics.

Sociale mediakoppelingenDie zorgen voor een optimale wisselwerking met sociale media zoals Youtube, Twitter, Facebook of Instagram.

AdvertentiecookiesDie gebruiken we normaal niet.

Andere cookieszoals bijv. die van Publiq om de UiT-agenda te laten werken