Solidariteit. Spontaan of weloverwogen?

Solidariteit is niet vandaag uitgevonden. Het is de basis van menselijk samenleven. Solidair zijn heeft altijd bestaan. We zijn er genetisch mee geprogrammeerd. Voor elkaar zorgen is natuurlijk, het is menselijk, het is noodzakelijk. Zorgen, helpen, meevoelen, samenleven wordt zo mogelijk.

Waarom nadenken over solidariteit als het zo ‘natuurlijk’ is? Gebiedt onze moraal ons niet dat solidariteit vanzelfsprekend moet zijn, dat het geen kwestie van denken is, maar dat het een spontane en noodzakelijke menselijke reactie is en moet zijn? Nadenken over solidariteit is op zich al een gewetensprobleem.

Deze lezing biedt een verkenning van het begrip solidariteit en kan als achtergrond dienen voor de analyse van de vele uitlatingen over solidariteit naar aanleiding van de vluchtelingencrisis, de terroristische aanslagen, het pensioendebat, de communautaire kwesties, de coronacrisis. De drang om solidair te zijn is wijdverbreid en groot. Maar, solidair met wie, waarom, wanneer en hoe?

Magda Michielsens

doet onderzoek, publiceert en geeft lezingen over de media, vrouwen en filosofie en over vrijzinnige vrouwen.

Zij doceerde van 1980 tot 2001 aan de Universiteit van Nijmegen (nu Radboud Universiteit) waarvan de laatste 12 jaar bij het Centrum voor Vrouwenstudies aldaar (nu Institute for Gender Studies). Van het einde van de jaren tachtig tot 1 oktober 2007 was zij tevens professor Vrouwenstudies aan de Universiteit Antwerpen.

Deze lezing aanvragen?

  1. Lees eerst onze voorwaarden door en over hoe we werken
  2. Bel 014 95 35 43 of mail Viviane. Bij haar kom je te weten hoe je de begeleider kan contacteren. Dan kan je daarmee rechtstreeks een datum en een plaats afspreken.
  3. Afspraak geregeld? Vraag de activiteit dan online bij ons aan.

Wat je nog moet weten

  • Je betaalt voor deze lezing 50 euro.
  • Duur: 1,5 à 2 uur, maar mag ook langer zijn.
  • Als organisator zorg je voor een beamer, een scherm en een laptop.
Back to top button

Onze website gebruikt cookies om jouw bezoek aan onze website te verbeteren. Klik op de schuifknop om je voorkeuren op te slaan of aanvaard al onze standaard-cookies.

Cookie-instellingen

Hier kan je aankruisen welke cookies je al dan niet wil toelaten. Klik op de bewaarknop om je keuzes te bewaren.

Functionele cookiesDeze cookies zijn minimaal nodig om de website goed te laten werken.

Statistische cookiesDie brengen, volledig anoniem, jouw gebruik in kaart voor analyse en onderzoek. Dat gebeurt o.a. geanonimiseerd voor Google Analytics.

Sociale mediakoppelingenDie zorgen voor een optimale wisselwerking met sociale media zoals Youtube, Twitter, Facebook of Instagram.

AdvertentiecookiesDie gebruiken we normaal niet.

Andere cookieszoals bijv. die van Publiq om de UiT-agenda te laten werken