Komt er een tweede ambtstermijn voor Donald Trump?

Bart Kerremans maakt een analyse van een ongewoon presidentschap op zoek naar herverkiezing.

Trump’s overwinning in de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 8 november 2016 kwam voor de meesten totaal onverwacht, hemzelf incluis.

Het leverde een atypisch presidentschap op. Met een president die door een aparte combinatie van kiezers werd verkozen – een deel kiezers die klassiek republikeins zijn en een deel kiezers die dat juist niet zijn – en met een opvallende persoonlijkheid kregen we een onconventioneel presidentschap, een presidentschap dat de grenzen van de presidentiële macht voortdurend aftast en uitdaagt, dat de traditionele politieke breuklijnen doorbreekt en dat vanuit een geheel eigen opvatting naar de wereld kijkt en handelt en daarbij geen enkel risico lijkt te schuwen.

Een presidentschap ook dat een belangrijk deel van de Republikeinse beleidsagenda heeft weten te realiseren en dat tegelijkertijd de Republikeinse Partij heeft veranderd.

Kan deze president de test van de kiezer (opnieuw) doorstaan of hebben de Democraten hier een antwoord op dat Amerika voldoende kan bekoren?

We zoeken het antwoord door een kijk in dit presidentschap, de beloftes van 2016, waarom ze wel en niet werden waargemaakt, de kiezers achter Trump en het Democratische antwoord in de strijd om het Witte Huis in 2020.

Deze lezing aanvragen?

  1. Lees eerst onze voorwaarden door en over hoe we werken
  2. Bel 014 95 35 43 of mail Viviane. Bij haar kom je te weten hoe je de begeleider kan contacteren. Dan kan je daarmee rechtstreeks een datum en een plaats afspreken.
  3. Afspraak geregeld? Vraag de activiteit dan online bij ons aan.

Wat je nog moet weten

  • Je betaalt voor deze lezing 100 euro.
  • Duur: 2u (1u30 lezing + Q&A)
  • Als organisator zorg je voor een beamer en een projectiescherm
Back to top button

Onze website gebruikt cookies om jouw bezoek aan onze website te verbeteren. Klik op de schuifknop om je voorkeuren op te slaan of aanvaard al onze standaard-cookies.

Cookie-instellingen

Hier kan je aankruisen welke cookies je al dan niet wil toelaten. Klik op de bewaarknop om je keuzes te bewaren.

Functionele cookiesDeze cookies zijn minimaal nodig om de website goed te laten werken.

Statistische cookiesDie brengen, volledig anoniem, jouw gebruik in kaart voor analyse en onderzoek. Dat gebeurt o.a. geanonimiseerd voor Google Analytics.

Sociale mediakoppelingenDie zorgen voor een optimale wisselwerking met sociale media zoals Youtube, Twitter, Facebook of Instagram.

AdvertentiecookiesDie gebruiken we normaal niet.

Andere cookieszoals bijv. die van Publiq om de UiT-agenda te laten werken