Het programma in detail

1. Ontvangst

De deelnemers krijgen bij aankomt hun naambadge en worden doorverwezen naar het tafeltje met de naam van hun organisatie. Elke organisatie bestaat uit minstens 2 personen en moet zich opsplitsen: één deel blijft altijd aan dit tafeltje zitten, terwijl het andere deel zal doorschuiven (op ‘bezoek’ gaan) naar andere tafels.

Deze laatste groep, die doorschuift, ziet op het blaadje waarop de dates staan, naar welke tafel ze elke ronde moeten gaan. Dit blad moeten ze dus zeker altijd meenemen.

2. Verwelkoming

De ceremoniemeester van dienst verwelkomt iedereen, schetst het programma van de avond en legt uit hoe de speeddate in zijn werk zal gaan.

3. De eerste date

We zijn gestart! Er wordt voor de eerste keer doorgeschoven. Als iedereen het tafeltje heeft gevonden waar ze moeten zijn, starten de gesprekken.

Eerst maak je kort kennis met elkaar en met elkaars werking. De visitekaartjes kunnen ook uitgewisseld worden. Nadien wordt overgestapt naar de materie die je samen wil bespreken.

In ons project in Mol was ‘samenwerking’ het gespreksonderwerp. Deelnemende verenigingen werd gevraagd om heel kort 1 à 2 van hun activiteiten voor te stellen. Samen werd dan nagedacht of er voor deze activiteiten samengewerkt kon worden. Op de placemat vond men al een aantal mogelijke voorzetten.

4. Doorschuiven

Na 10 minuten wordt er een signaal gegeven dat de date voorbij is. Er moeten nu twee zaken gebeuren:

  1. de groepen die doorschuiven gaan op zoek naar de tafel waar ze het volgende gesprek zullen voeren.
  2. de groepen die blijven zitten noteren op het verslagformulier de belangrijkste zaken die gezegd zijn tijdens de voorbije date. Deze verslagformulieren worden opgehaald en (indien mogelijk) gekopieerd.

5. Date 2, 3, …

Als iedereen de juiste tafels heeft gevonden, kan date 2 starten. Die verloopt juist hetzelfde als de eerste en na 10 minuten kan er opnieuw doorgeschoven worden. Dit blijft zich herhalen totdat alle rondes afgewerkt zijn.

6. Afsluiting

Na de laatste date is het tijd om na te keuvelen tijdens het netwerkmoment.

Als je over een kopieermachine beschikt, kan je dit moment ook gebruiken om elke organisatie de verslagformulieren te bezorgen (zowel van degenen die aan de tafel zijn blijven zitten als degenen die doorgeschoven zijn). Het is prettig om meteen de resultaten van je denkwerk mee te krijgen. De kopieën heb je nodig voor het verslag.

 

 

Geef een reactie

Back to top button

Onze website gebruikt cookies om jouw bezoek aan onze website te verbeteren. Klik op de schuifknop om je voorkeuren op te slaan of aanvaard al onze standaard-cookies.

Cookie-instellingen

Hier kan je aankruisen welke cookies je al dan niet wil toelaten. Klik op de bewaarknop om je keuzes te bewaren.

Functionele cookiesDeze cookies zijn minimaal nodig om de website goed te laten werken.

Statistische cookiesDie brengen, volledig anoniem, jouw gebruik in kaart voor analyse en onderzoek. Dat gebeurt o.a. geanonimiseerd voor Google Analytics.

Sociale mediakoppelingenDie zorgen voor een optimale wisselwerking met sociale media zoals Youtube, Twitter, Facebook of Instagram.

AdvertentiecookiesDie gebruiken we normaal niet.

Andere cookieszoals bijv. die van Publiq om de UiT-agenda te laten werken