Het datingschema

Als alle inschrijvingen binnen zijn, kan je ze invoeren in onze speeddate-tool. Volg dan de stappen die daar beschreven staan. Die stappen leggen we hieronder nog breedvoerig uit.

Stap 1

  • Maak een lijst met alle organisaties die deelnemen aan de speeddate.
  • Typ die in een document dat gemaakt is in Kladblok (van Windows) of TextEdit (van Apple). Dat is het makkelijkst: je moet namelijk een bestand krijgen met een naam die eindigt op .txt. Een Word-document kan je enkel gebruiken als je het op het laatst opslaat als een .txt-bestand (bestand opslaan als > Tekst zonder opmaak (.txt)).

Belangrijk!

De volgorde van de organisaties in de lijst is niet zonder belang. De computer zal bij het koppelen namelijk deze volgorde respecteren: organisatie 1 zal eerst daten met organisatie 2, dan met organisatie 3, enzoverder.

Als je dus organisaties gericht wil koppelen (bijv. het jeugdhuis aan het woon- en zorgcentrum), zorg er dan voor dat ze dicht bij elkaar staan in de lijst. Als je mikt op interessante uitwisselingen, koppel dan organisaties aan elkaar die op andere domeinen actief zijn.

Stap 2

  • Klik op ‘Bestand kiezen’, selecteer je document en klik op ‘openen’. Je bestand wordt nu geüpload.

Stap 3

  • Klik op ‘Genereer’. Het datingschema verschijnt nu onderaan op je scherm.

Stap 4

  • Klik op ‘Opslaan’. Er worden nu twee pdf-bestanden aangemaakt. Ze bevatten allebei het datingschema, maar dan opgesplitst per organisatie en per ronde. Je leest er welke organisatie in elke ronde bij wie op bezoek gaat en, omgekeerd, welke organisatie in elke ronde wie ontvangt.

Waarom zijn er twee bestanden?

In het eerste bestand staan enkel de tafelnummers vermeld van de organisaties. Het is bedoeld om aan de deelnemers te geven. Zo weten ze naar welke tafel ze moeten gaan (of welke tafel ze ontvangen). Maar ze weten niet welke organisatie aan die tafel zit. De speeddate blijft dus spannend.

In het tweede bestand staan deze nummers én de namen van de organisaties die aan deze tafels zitten. Dit bestand is bedoeld voor de organisatoren.

Stap 5

  • Er verschijnt een scherm waarin je gevraagd wordt of je de bestanden wil opslaan of wil bekijken. In beide gevallen kan je ze afdrukken. Als je op ‘opslaan’ klikt, worden de bestanden gedownload op je computer.

Let op! pdf-bestanden kan je enkel bekijken en openen als (een recente versie van) Acrobat Reader is geïnstalleerd op je computer. Installeren kan via deze link.

Geef een reactie

Back to top button

Onze website gebruikt cookies om jouw bezoek aan onze website te verbeteren. Klik op de schuifknop om je voorkeuren op te slaan of aanvaard al onze standaard-cookies.

Cookie-instellingen

Hier kan je aankruisen welke cookies je al dan niet wil toelaten. Klik op de bewaarknop om je keuzes te bewaren.

Functionele cookiesDeze cookies zijn minimaal nodig om de website goed te laten werken.

Statistische cookiesDie brengen, volledig anoniem, jouw gebruik in kaart voor analyse en onderzoek. Dat gebeurt o.a. geanonimiseerd voor Google Analytics.

Sociale mediakoppelingenDie zorgen voor een optimale wisselwerking met sociale media zoals Youtube, Twitter, Facebook of Instagram.

AdvertentiecookiesDie gebruiken we normaal niet.

Andere cookieszoals bijv. die van Publiq om de UiT-agenda te laten werken