De grote lijnen

Hoe werkt zo’n speeddate? Dat lees je verderop in detail, maar hier alvast de grote lijnen.

Eerst is er de voorbereiding natuurlijk. Volgens ons hét belangrijkste onderdeel, dus daar gaan we uitgebreid bij stil staan.

Dan is er de avond (of namiddag) zelf.

Iedere deelnemende organisatie vaardigt minstens 2 personen af, al is 4 personen beter. Zij splitsen zich op in twee en beide groepen worden gekoppeld aan een andere organisatie. Ze zetten zich aan een tafeltje en het kennismakingsgesprek kan starten.

Tien minuten later wordt er doorgeschoven. Dat doorschuiven duurt ongeveer een minuut. Na tweemaal doorschuiven en een dikke 20 minuten heeft elke organisatie dus al met 4 organisaties kunnen praten. Een uur later ben je 6 keer doorgeschoven en heb je 14 andere organisaties ontmoet!

Tot slot is er een receptie of netwerkmoment. Zo kunnen de deelnemers hun ideeën op een informele manier verder vorm geven of babbelen met de organisaties die ze niet zagen tijdens de dating.

Meer dan 7x doorschuiven lijkt ons niet aangewezen. Dat lukt ook niet met onze tool. Hou het kort en krachtig! Zorg er zeker voor dat er genoeg tijd overblijft voor de receptie.

Je kan kiezen voor een kort intermezzo tussen het daten en het netwerkmoment. Wat theater, een speech, … In Mol deden we dat, maar achteraf werd duidelijk dat dit niet noodzakelijk is.

 

Geef een reactie

Back to top button

Onze website gebruikt cookies om jouw bezoek aan onze website te verbeteren. Klik op de schuifknop om je voorkeuren op te slaan of aanvaard al onze standaard-cookies.

Cookie-instellingen

Hier kan je aankruisen welke cookies je al dan niet wil toelaten. Klik op de bewaarknop om je keuzes te bewaren.

Functionele cookiesDeze cookies zijn minimaal nodig om de website goed te laten werken.

Statistische cookiesDie brengen, volledig anoniem, jouw gebruik in kaart voor analyse en onderzoek. Dat gebeurt o.a. geanonimiseerd voor Google Analytics.

Sociale mediakoppelingenDie zorgen voor een optimale wisselwerking met sociale media zoals Youtube, Twitter, Facebook of Instagram.

AdvertentiecookiesDie gebruiken we normaal niet.

Andere cookieszoals bijv. die van Publiq om de UiT-agenda te laten werken