Over ons

Waarom?

Op dit moment bestaat 35% van de Belgische huishoudens uit alleenwoners. Toch verliest de samenleving vaak die groep uit het oog.

Het twee-verdienersgezin blijft een dominant model voor de maatschappij waar alles aan wordt afgetoetst.

De coromaatregelen zorgen ervoor dat alleenwoners voor onbepaalde duur op zichzelf aangewezen worden. Ze raken sneller geïsoleerd van vrienden en familie. Dat wordt door onze beleidsmakers niet genoeg opgemerkt en aangepakt.  

Over ons?

Vanuit Vormingplus Kempen proberen we in te spelen op maatschappelijke tendensen. Voor achtergrond en ondersteuning kunnen we rekenen op de expertise van ALL1.

Contact

Voor informatie over deze actie, mag je contact opnemen met

Joke Smets
sociaal-cultureel werker
014 95 35 49
joke@vormingpluskempen.be

Back to top button

Onze website gebruikt cookies om jouw bezoek aan onze website te verbeteren. Klik op de schuifknop om je voorkeuren op te slaan of aanvaard al onze standaard-cookies.

Cookie-instellingen

Hier kan je aankruisen welke cookies je al dan niet wil toelaten. Klik op de bewaarknop om je keuzes te bewaren.

Functionele cookiesDeze cookies zijn minimaal nodig om de website goed te laten werken.

Statistische cookiesDie brengen, volledig anoniem, jouw gebruik in kaart voor analyse en onderzoek. Dat gebeurt o.a. geanonimiseerd voor Google Analytics.

Sociale mediakoppelingenDie zorgen voor een optimale wisselwerking met sociale media zoals Youtube, Twitter, Facebook of Instagram.

AdvertentiecookiesDie gebruiken we normaal niet.

Andere cookieszoals bijv. die van Publiq om de UiT-agenda te laten werken