Achtergrond

Thuis blijven

Op 17 maart nam België verregaande maatregelen in de strijd tegen het coronavirus. Sindsdien moeten we zoveel mogelijk thuisblijven, is telewerken de norm en zijn enkel essentiële verplaatsingen toegestaan. Deze en vele andere maatregelen waren noodzakelijk om de almaar stijgende curve af te vlakken. Plichtsbewust gingen de meeste burgers in afzondering en hielden ze zich aan de regels van social distancing.

Na enkele weken kwamen er enkele versoepelingen op deze maatregelen. Wie kinderen jonger dan zes jaar heeft, mag sinds 6 april voor recreatie de auto nemen, net als ouderen. Jammer genoeg werd er toen geen verlichting geboden aan de grote groep alleenwoners in België. De oproep om in je kot te blijven en je terug te plooien op je kerngezin, miste aanvankelijk toch een singlereflex. Net zoals dat zo vaak gebeurt bij overheidsmaatregelen. Het klassieke gezin van mama, papa en kinderen blijft vaak het uitgangspunt van beleidsmakers, maar vormt al lang niet meer de realiteit.

Alleen dus

35% van de Belgische huishoudens bestaat uit 1 persoon. Ook deze eenpersoonshuishoudens zijn al wekenlang in afzondering met hun kerngezin. Alleen dus. Het overgrote deel werkt nu op afstand of (tijdelijk) niet en heeft enkel contact met familie en vrienden via de voorhanden zijnde communicatietechnologieën. Je mag sinds kort bijvoorbeeld samen sporten met 2 extra personen in openlucht, maar daarvoor moet je wel op wandel- of fietsafstand van elkaar wonen. Je mag immers niet je wagen nemen om met elkaar af te spreken. Niet alle alleenwoners hebben het geluk om in de buurt van familie en vrienden te wonen. Daarom vragen wij om alleenwoners toe te laten om zich met de wagen te verplaatsen voor een wandel-, fiets- of andere sportafspraak in openlucht.

Tol

De wekenlange quarantaine eist intussen zijn tol. De coronacrisis gaat helaas voor velen gepaard met angst, stress en somberheid. Sociale contacten zijn cruciaal voor de mentale gezondheid, maar volgens psychiater Dirk De Wachter “zijn we door de social distancing gehandicapt om elkaar te ondersteunen”. Ook De Wachter pleit al sinds het begin van deze crisis voor een evenwicht tussen veilig zijn voor het virus en sociale interactie. Vooral bij alleenwoners is dat evenwicht momenteel ver zoek.

Onze Noorderburen kiezen voor “sterke aanbevelingen” en rekenen veeleer op burgerzin. Zoveel mogelijk thuisblijven blijft er de norm, maar in bepaalde omstandigheden is het wel mogelijk om bezoek te ontvangen. Nederlanders mogen maximaal 3 personen ontvangen mits respectering van de social distancing. Zelfs een aperitiefje in het park is er toegelaten, altijd met 1,5 meter afstand.

Een singletoets

We vragen bijgevolg om een singletoets te hanteren bij de verdere uitwerking van de exitstrategie. Waarom mogen alleenwoners die zich al 8 weken lang afzonderen en in goede gezondheid verkeren niet een andere alleenwoners of een beperkt aantal mensen ontvangen? De preventiemaatregelen zoals de nodige afstand bewaren en handen wassen zitten er nu wel ingebakken.

Onderteken mee!

Back to top button

Onze website gebruikt cookies om jouw bezoek aan onze website te verbeteren. Klik op de schuifknop om je voorkeuren op te slaan of aanvaard al onze standaard-cookies.

Cookie-instellingen

Hier kan je aankruisen welke cookies je al dan niet wil toelaten. Klik op de bewaarknop om je keuzes te bewaren.

Functionele cookiesDeze cookies zijn minimaal nodig om de website goed te laten werken.

Statistische cookiesDie brengen, volledig anoniem, jouw gebruik in kaart voor analyse en onderzoek. Dat gebeurt o.a. geanonimiseerd voor Google Analytics.

Sociale mediakoppelingenDie zorgen voor een optimale wisselwerking met sociale media zoals Youtube, Twitter, Facebook of Instagram.

AdvertentiecookiesDie gebruiken we normaal niet.

Andere cookieszoals bijv. die van Publiq om de UiT-agenda te laten werken