Schatten van Meerlaer

Kasteel Meerlaer kent een rijke geschiedenis. We bundelden de verhalen van de mensen die een stukje van hun hart op of aan dit domein verloren.

Schatten van mensen

Een groot kasteel in Vorst-Kempen? Daar moeten schatten te vinden zijn! Dat is ook zo. Al zijn ze niet alledaags. Wat Meerlaer uniek maakt, zijn de mensen. Schatten van mensen!

De familie Cruysberghs die het domein bezit, kocht indertijd het vervallen kasteel en knapte het gaandeweg op. Maar de familie schonk het de voorbije decennia ook een sociale invulling. Hun verhaal werd al dikwijls verteld, maar nooit opgetekend.

Ook de bewoners van de camping hebben hun Meerlaerverhaal, een verhaal dat deel is van de geschiedenis en de toekomst van het domein. Kleine, kwetsbare verhalen die misschien gemakkelijk vergeten worden.

Open Monumentendag

Op zondag 9 september 2018 kon je op het domein terecht voor een heel feestprogramma dat de Schatten centraal stelde, met o.a.

  • de voorstelling van het gratis magazine ‘Schatten van Meerlaer’ vol verhalen, foto’s en een uitgestippelde wandeling
  • een expo in het kasteel
  • gegidste rondleidingen in en rond het kasteel …

Onze rol

Vormingplus maakte deel uit van de werkgroep achter het project, gaf het Magazine vorm en werkte het event mee uit. Maar onze grootste focus lag op de verhalen van de bewoners van het domein: die moesten zeker een plaats krijgen, want tot op vandaag komen deze weinig of niet aan bod in de geschiedenis van het domein.

We gingen op bezoek bij de bewoners, gaven uitleg over ons project en wonnen hun vertrouwen. Zes enthousiaste bewoners vertelden fier hun verhaal. Die vind je in het Magazine. Door de bezoekjes ontstond er een fijne, warme band tussen Vormingplus en de bewoners.

Een samenwerking van

Erfgoedcel k.Erf, de Merode, Plateau, Wakkerdal, VIVA-SVV, Vormingplus Kempen, Domein Kasteel Meerlaer en Gemeente Laakdal.

Het magazine

Een clip over de dag

Tijs Posen: Camping Domein Meerlaer

Eén van de bewoners van de camping is Bea Vangestelen. Haar verhaal maakt deel uit van de geschiedenis en de toekomst van het domein.

Foto’s van de dag

© Chris Stessens

Back to top button

Onze website gebruikt cookies om jouw bezoek aan onze website te verbeteren. Klik op de schuifknop om je voorkeuren op te slaan of aanvaard al onze standaard-cookies.

Cookie-instellingen

Hier kan je aankruisen welke cookies je al dan niet wil toelaten. Klik op de bewaarknop om je keuzes te bewaren.

Functionele cookiesDeze cookies zijn minimaal nodig om de website goed te laten werken.

Statistische cookiesDie brengen, volledig anoniem, jouw gebruik in kaart voor analyse en onderzoek. Dat gebeurt o.a. geanonimiseerd voor Google Analytics.

Sociale mediakoppelingenDie zorgen voor een optimale wisselwerking met sociale media zoals Youtube, Twitter, Facebook of Instagram.

AdvertentiecookiesDie gebruiken we normaal niet.

Andere cookieszoals bijv. die van Publiq om de UiT-agenda te laten werken