Samen inburgeren

Samen Inburgeren was een initiatief van de Vlaamse overheid. Samen met enkele andere organisaties, deed Vormingplus Kempen dat voor vier gemeenten in het Turnhoutse arrondissement.

In die gemeenten worden er duo’s gevormd tussen inburgeringscoaches aan de ene kant, en anderzijds inburgeraars.

Inburgeringscoaches zijn vrijwilligers die zich ‘thuis voelen’ in de gemeente en goed Nederlands praten.
Inburgeraars voelen zich nog niet thuis, praten minstens al een beetje Nederlands en stappen vrijwillig in het project. 

Elk duo kwam in het project minstens om de twee weken samen gedurende minstens een half jaar (en maximaal een jaar). Tijdens deze ontmoetingen wisselden ze ervaringen uit, ontdekten ze elkaars leefwereld en hielpen ze elkaar. Zo werden de inburgeraars ondersteund tijdens hun inburgeringsproces.

De duo’s kregen op hun beurt steun van een lokale coördinator die klaar stond voor vragen, suggesties en omkadering in groepsactiviteiten met andere duo’s.

Het hele verhaal

lees je in deze brochure:

Het voorstellingsclipje

Ervaringen in 2013

Het Slotmoment

Back to top button

Onze website gebruikt cookies om jouw bezoek aan onze website te verbeteren. Klik op de schuifknop om je voorkeuren op te slaan of aanvaard al onze standaard-cookies.

Cookie-instellingen

Hier kan je aankruisen welke cookies je al dan niet wil toelaten. Klik op de bewaarknop om je keuzes te bewaren.

Functionele cookiesDeze cookies zijn minimaal nodig om de website goed te laten werken.

Statistische cookiesDie brengen, volledig anoniem, jouw gebruik in kaart voor analyse en onderzoek. Dat gebeurt o.a. geanonimiseerd voor Google Analytics.

Sociale mediakoppelingenDie zorgen voor een optimale wisselwerking met sociale media zoals Youtube, Twitter, Facebook of Instagram.

AdvertentiecookiesDie gebruiken we normaal niet.

Andere cookieszoals bijv. die van Publiq om de UiT-agenda te laten werken