CultuurNet Vlaanderen brengt steden, gemeenten, regio’s en provincies samen in het UiTnetwerk en inspireert om werk te maken van publieksontwikkeling en vrijetijdscommunicatie. Ze geven advies en bieden ondersteuning.

Info over hun vormingen en begeleidingstrajecten vind je op http://uitnetwerk.be. De meest concrete, aansluitend op de inhoud van de Cultuurwerksersdag zijn deze:

Elk van deze pakketten gaat dieper in op de basis die door Toon Beullens op 26 februari gegeven werd.