Ik heb iets met bomen

Deze boom

bij boombeeld

boomt zich

als een boom

tegen mij aan

Eik heet hij of zij

ik laat het eikeren

Blad bladert elk beeld

het bruin begrijpt het groen

In de lauwe luwte

van de morgen

dauwt het bladgroen

zich de stilte door.

J. Dondeyne