Stilstaan is vooruitgaan

over stilte als inspiratiebron op het werk

Jachtig en bedrijvig, zo is ons professioneel leven. Die actie vertaalt zich in ratelende machines, rinkelende telefoons, vergaderdrukte… Stilte lijkt daar haaks op te staan: zonder geluid ‘draait de boel niet meer’. De hapering moet zo snel mogelijk hersteld worden. Want stilstaan is achteruitgaan en time is money.

Stilte kunnen we herdenken vanuit een andere, meer actieve benadering. Door actief ruimte te maken voor stilte in de onderneming wordt de scheppende kracht ervan zichtbaar. Stilte wordt zo de bron van openheid en inspiratie, van creativiteit en innovatie, ontwikkeling en zelfreflectie, rust en ruimte.

Stil-staan bij stilte biedt je als leidinggevende, teamverantwoordelijke of projectleider de ruimte om weloverwogen keuzes te maken over hoe verder te gaan.

Vormingsreeks

In het najaar van 2013 organiseren Vormingplus Kempen, VKW Kempen, SPK en SPES-forum voor de tweede keer de workshops ‘Stilstaan is vooruitgaan’. Een vormingsreeks waarin de stilte wordt benaderd als inspiratiebron voor het professionele leven. De thema’s worden telkens vanuit een andere invalshoek ingeleid en op een ervaringsgerichte manier met de groep geëxploreerd. Door de opbouw komt de vorming vollediger tot zijn waarde als de hele reeks wordt gevolgd.

Voor wie?

Ondernemers en leidinggevenden uit bedrijven en organisaties.

Workshop 1: Stilte werkt

Dirk Sturtewagendinsdag 24 september

Exploratie naar meer leefkwaliteit in mens, bedrijf en maatschappij.

De vraag naar stilte groeit zienderogen, zowel bij de individuele burger als binnen organisaties. Ook uit het bedrijfsleven komen signalen over de impact van stiltebeleving op duurzame veranderingsprocessen en vervullend leiderschap. We maken kennis met de groeiende stiltebeweging en exploreren samen de waarde en de werking van stilte, rust en ruimte voor mens en samenleving.

Dirk Sturtewagen is coördinator van Waerbeke, de sociaal-culturele beweging rond stilte en leefkwaliteit in Vlaanderen.

Workshop 2: Hoe kom ik tot stilstand?

Sven De Weerdtdinsdag 22 oktober

Hoe kom ik tot stil-stand? Waar word ik stil van? Wat kom ik tegen in de stilte? Hoe werkt stilte door in mijn leven? In dialoog met elkaar en de stilte verkennen we in deze workshop de ervaring van stilte in het nu. Onder leiding van Sven De Weerdt gaan we op zoek naar persoonlijke en gemeenschappelijke betekenissen ervan.

Sven De Weerdt is procesbegeleider bij en oprichter van hUmanO – mensgericht leiderschap, gastdocent aan de UHasselt en freelance medewerker bij Stichting Lodewijk de Raet. Hij publiceerde over professionele ontwikkeling en leiderschap.

Workshop 3: Effectief en vitaal met stilte aan de slag

Brigitte van Barendinsdag 19 november

Meer bereiken met minder doen.

Voor miljoenen zakenlui in het Oosten is stilte hun dagelijkse motivatiebron. In de workshop worden stilte en actie vanuit managementstandpunt in woord en beeld gebracht. Duidelijk wordt op welke wijze stiltemomenten de effectiviteit in het bedrijfsleven verhogen en hoe de vitaliteit van leidinggevenden wordt bevorderd. Een verrassende, inspirerende benadering, gericht op mentale levenskracht tijdens het werk als bron voor inspiratie en vernieuwing.

Juriste Brigitte van Baren is sinds 1992 een veelgevraagde coach en trainer voor verdiepend leiderschap en teamontwikkeling. Zij is oprichter van InnerSense en de bedenker van Show Your True Colours®. Voorts geniet ze bekendheid als auteur en zenleraar.

Workshop 4: Stilte in dialoog

Jochanan Eynikeldinsdag 10 december

Wat hebben de voorbije stilte-ervaringen ons geleerd over onszelf en onze professionele activiteiten? Ervaringen van de groep vormen het vertrekpunt van een laatste gezamenlijke onderzoek. In dialoog met elkaar bekijken we hoe een thema als stilte concreet te implementeren valt in onze opdracht als leidinggevende of ondernemer.

Jochanan Eynikel is projectmanager Ethisch en Bezielend Ondernemen bij de Denktank VKW Metena.

Programma

  • 18 uur: onthaal en broodjeslunch
  • 18.30 – 20.30 uur: sessie
  • 20.30 uur: afsluitend drankje

Locatie

Klein Engelandhoeve, Klein Engeland 29, 2300 Turnhout, www.kleinengelandhoeve.be (op Google Maps)

Investering

  • 150 euro voor 4 workshops
  • vzw’s: 75 euro voor 4 workshops

Inschrijven

doe je op de site van VKW. Er worden maximaal 20 deelnemers ingeschreven.

Dit initiatief loopt in samenwerking met VKW, Vormingplus Kempen, SPK en SPES-forum.

VKWVormingplus KempenSPKSpes-forum

Deze workshops waren voor mij een voedingsbodem. Ik ben niet de enige die met stilte bezig is. Dat stemt hoopvol!André
De verschillende invalshoeken waren boeiend, verhelderend en het geheel had een goede structuur Hilde
De interne beleving van stilte was voor mij een pakkende ervaring.Paul
Stilstaan is vooruitgaan durft een aantal vaste patronen/heilige huisjes in vraag te stellen en doet nieuwe ideeën genereren.Mark
Ik heb een beter beeld gekregen van wat stilte allemaal kan betekenen.Linda