Stilte

Stilte

Werken rond stilte
Sinds een aantal jaren zijn er zowel in de private als in de publieke sector ontwikkelingen aan de gang die stilte als leefkwaliteit opnieuw onder de aandacht brengen. Maar wat heeft de Kempen nog met stilte? In 2006 verkende Vormingplus met het project ‘Stilte, rust en ruimte’ de kansen voor een maatschappelijk draagvlak voor stilte en rust als leefkwaliteit voor de Kempen. Sindsdien groeit de praktijkgemeenschap rond dit thema.
Onder andere volgende activiteiten kaderen in het stiltethema:

de werking van het Kempens Stilteplatform
de actie Toon van de Tijd waarmee Vormingplus goedkoop degelijke stilte-activiteiten aanbiedt aan organisatoren.

Verder bekijken we of er een Stilteplatform opgericht kan worden voor het de Merodegebied.
We werkten in 2012 ook mee aan de activiteiten die plaatsvonden rond de inhuldiging van het natuurgebied De Liereman als stiltegebied.