De cultuurraad van Mol organiseerde in samenwerking met Vormingplus Kempen een speeddate op 12 april. De bedoeling was om Molse verenigingen in sneltempo met mekaar kennis te laten maken en, wie weet, misschien wel nieuwe samenwerkingsverbanden te laten ontstaan. We polsten zowel bij de organisatoren als bij de deelnemers naar reacties. “Voor herhaling vatbaar,” was de algemene conclusie.

Of het nu over bedrijven, overheden, verenigingen, zelfstandigen of particulieren gaat: goed met mekaar samenwerken is altijd voordelig. In tijden van crisis wordt dat alleen nog belangrijker. De schaarse middelen optimaal benutten, lasten delen, krachten bundelen, geen kansen verloren laten gaan… kunnen dan een cruciaal verschil maken.

Geen klassiek netwerkevent

Vormingplus Kempen zag het belang daarvan in en ontwikkelde het project ‘KOLOS’ om gemeenten en verenigingen beter te laten samenwerken. Viviane Schuer (Vormingplus Kempen): “Uit de vele contacten die we hebben met verenigingen leerden we dat samenwerkingen tussen verenigingen niet zo vanzelfsprekend zijn. Meer nog: veel verenigingen kennen mekaar niet. De gemeente Mol wilde daar wat aan doen. Zo ontstond het idee om een ‘speeddate’ voor verenigingen te organiseren. Noem het gerust een uitloper van ons KOLOS-project, waarin de gemeente de verenigingen stimuleert om samen te werken.”

De formule van een speeddate ontstond bij toeval. Voorzitter van de Molse cultuurraad Viviane Van de Weyer: “We wilden iets organiseren om de Molse verenigingen die deel uitmaken van de cultuurraad samen te brengen. Toen ik op een avond aanwezig moest zijn op twee vergaderingen en geconfronteerd werd met de tijdsdruk die er bij kwam kijken, kwam ik op het idee van een speeddate.”

Dat zag Vormingplus Kempen wel zitten. Viviane Schuer: “We kennen allemaal de klassieke netwerkevents wel, zoals bijvoorbeeld een cultuurmarkt of een beurs. Elke vereniging heeft er zijn eigen standje, maar veel interactie is er niet. Het is nogal een statische bedoening. Wij wilden een event met meer dynamiek, met meer actie en een frissere aanpak. Een speeddate beantwoordt aan al die vereisten.” Ze voegt er lachend aan toe: “We wisten alleen niet goed waar we aan begonnen. Het is nog niet zo simpel om zoveel mogelijk verenigingen met zoveel mogelijk andere verenigingen in contact te laten komen op zo weinig mogelijk tijd. Daar moet een uitgekiend schema voor opgesteld worden en daar gaat veel puzzelwerk mee gepaard. Volgende keer mag een professor wiskunde dat komen doen.”

SPEEDDATEN

Streven naar een schokeffect

Uiteindelijk schreven 22 verenigingen zich in voor ‘Mol klikt samen’. Elke vereniging kon deelnemen met maximum vier leden die zich in twee groepen opsplitsten. Terwijl de ene aan de eigen tafel bleef zitten en 7 verenigingen ontving, ging de andere zelf op bezoek bij 7 andere verenigingen. Zo kwam elke vereniging in contact met 14 andere verenigingen. Aanvankelijk was het de bedoeling dat er om de 7 minuten van tafel -en dus van gesprekspartner- gewisseld werd. Maar omdat dat iets té eng bemeten was, werd dat uitgebreid naar 10 minuten.

“We schreven alle leden van de cultuurraad aan en probeerden iedereen warm te maken voor de avond,” zegt Viviane Van de Weyer. “22 verenigingen toonden interesse en in extremis meldden zich nog twee verenigingen. Maar zij kwamen net te laat. Het schema van de avond was al klaar en kon niet meer worden aangepast voor twee extra verenigingen.” Vormingplus Kempen en de cultuurraad beslisten welke verenigingen mekaar zouden ontmoeten. “Daarbij zijn we een beetje uitgegaan van ons buikgevoel,” zegt Viviane Schuer. “We hebben geprobeerd in te schatten welke verenigingen mekaar al kennen en wie sowieso al samenwerkt. We hebben gekozen voor het grootst mogelijke ‘schokeffect’. We hebben verenigingen gekoppeld waarvan wij dachten ze nog nooit hadden samenwerkt en dat ze mekaar nauwelijks kenden. Da’s ook logisch. Het zou weinig zin hebben om pakweg twee afdelingen van de kwb mekaar te laten ontmoeten. Ik neem aan dat die mekaar al wel kennen.”

Jan De Boeck (Hier is Ginderbuiten): “Prachtige initiatief”

Jan De Boeck was een van de mensen die de vereniging ‘Hier is Ginderbuiten’ vertegenwoordigden op ‘Mol klikt samen’. Jan: “Onze vereniging ontstond toen Ginderbuiten cultureel ambassadeur was en is ook na dat jaar blijven bestaan. We willen Ginderbuiten op de kaart zetten en zijn in dat verband altijd op zoek naar mogelijke samenwerkingen. Logisch dus dat wij meteen gecharmeerd waren door ‘Mol klikt samen’. Een prachtig initiatief.”

“De meeste deelnemers vonden dat er te weinig tijd was om mekaar echt te leren kennen. De tijd zat er vaak al op als twee partijen zich aan mekaar voorgesteld hadden. Tijd om een diepgaander gesprek te hebben, ontbrak. Maar goed: voor een eerste kennismaking was er voldoende tijd. En achteraf was er de mogelijkheid om samen nog iets te drinken. We hebben sowieso ook naamkaartjes uitgewisseld die de organisatie had voorzien.”

Of de avond tot een concrete samenwerking geleid heeft? “Nee, nog niet. Maar daarvoor is het ook nog te vroeg. Voor onze volgende activiteiten ligt de focus pas op het najaar, dus er is nog tijd. En met een aantal deelnemers hebben we wel afgesproken om contact te houden.”

Jan heeft wel een punt van kritiek, maar die is niet naar de organisatoren gericht, wel naar de afwezigen. “De afwezigen hadden ongelijk. Persoonlijk vind ik een opkomst van 22 verenigingen maar matig. Want álle verenigingen hebben toch baat bij zo’n avond?”

Mieke Verachtert (Harmonie Sint-Odrada): “Aangenaam verrast”

Mieke Verachtert van Harmonie Sint-Odrada had vooraf haar bedenkingen bij de avond. “We hadden ons wel ingeschreven, maar op de avond zelf vertrok ik toch met enkele vragen richting ’t Getouw. Zou de avond wel zin hebben? De speeddate vond bovendien net plaats op een voor ons ongelukkig moment: tijdens een repetitie. Maar ik werd aangenaam verrast. De aanwezige verenigingen leerden mekaar op een leuke manier kennen. Ik maakte kennis met onder andere een poëzieclub en een LETS-club. We wisselden naamkaartjes uit en beloofden contact te houden. Een concrete samenwerking vloeide er nog niet uit voort. Dat zou ook moeilijk kunnen; daar is meer tijd voor nodig. Maar ik sluit zeker niet uit dat er iets uitgewerkt wordt. We zitten nog in de brainstormfase en hebben al een aantal goede ideeën die we later misschien in de praktijk omzetten.”

Jan D’Aubioul (Fotoclub ISO-2400): “Grenzen verleggen is interessant”

Jan D’Aubioul: “ISO-2400 is een fotoclub die graag eens buiten de lijntjes kleurt en op zoek gaat naar originele samenwerkingen. We hebben dat in het verleden al een paar keer gedaan en we zullen dat nog regelmatig doen. Dat zit een beetje in onze DNA. Grenzen verleggen vinden we interessant. Je zou dus kunnen zeggen dat onze club een avond als ‘Mol klikt samen’ niet echt nodig heeft. Ook zonder die speeddate zijn wij al tot leuke samenwerkingen gekomen met andere verenigingen. De enige kanttekening die ik kan plaatsen, is dat het juist de -voor ons- minder interessante verenigingen zijn die aanwezig zijn op zo’n avond. Namelijk de verenigingen die wij al kennen en van wie we weten dat ze zelf ook graag over het muurtje kijken. Neem nu ‘Hier is Ginderbuiten’. We kenden hen al en hebben ooit al samengewerkt. Daar hebben we ‘Mol klikt samen’ niet meer voor nodig. Terwijl we op zo’n avond eigenlijk juist de verenigingen willen ontmoeten die we niet goed of zelfs helemaal niet kennen en die niet gemakkelijk naar buiten komen. Maar het zijn natuurlijk ook net die verenigingen die niet deelnemen. Da’s jammer. Misschien is dat iets om aan te denken of rekening mee te houden als het opnieuw georganiseerd wordt. Maar ik vind dit een nobel initiatief. We willen er zeker weer bij zijn als het opnieuw georganiseerd zou worden.”

SPEEDDATEN

Cultuurraad Mol: “De eerste reacties zijn positief”

De deelnemers zijn unaniem positief over ‘Mol klikt samen’. De vraag of er een gevolg aan gebreid wordt, dringt zich op. Ondervoorzitter Stefaan De Wit van de Molse cultuurraad: “De cultuurraad wil een stimulans zijn voor verenigingen en we willen ook zien wat er leeft in het verenigingsleven. Een event als ‘Mol klikt samen’ past volledig in dat kader. We willen samenwerkingen tussen verenigingen aanmoedigen, maar je kan pas samenwerken als je mekaar kent. Daarom vind ik persoonlijk ‘Mol klikt samen’ wel nuttig. Het doet me plezier dat ook de deelnemers positief zijn, zij het met links en rechts een opmerking waar we rekening mee moeten houden als we het opnieuw zouden organiseren. Persoonlijk geloof ik dat ‘Mol klikt samen’ nog groeimogelijkheden heeft. Nu waren er 22 deelnemende verenigingen. Maar die zijn allemaal positief en hopelijk vertellen ze dat ook voort. Als de mond-aan-mondreclame werkt, zouden we een volgende keer al veel meer deelnemers kunnen hebben.”

Voorzitter Viviane Van de Weyer: “We zullen het event intern nog evalueren. Het is te vroeg om te kunnen beloven dat er een vervolg komt, maar de eerste reacties zijn zeker al wel positief.”

Vormingplus Kempen: “De formule werkt”

Ook voor Vormingplus Kempen was het de eerste keer dat een speeddate voor verenigingen georganiseerd werd. Viviane Schuer is tevreden met het debuut. “Allicht kunnen er nog details gewijzigd worden en kan je nog sleutelen. Maar de formule heeft volgens mij zijn deugdelijkheid bewezen. Zo’n speeddate is een leuke, originele manier om verenigingen met mekaar in contact te brengen. Het is ook heel to the point en je kan er dezelfde avond al iets concreets mee bereiken. Al was het maar dat je contactgegevens hebt gekregen die je anders nooit zou gekregen hebben.”

“Ook Vormingplus Kempen moet de speeddate nog evalueren, maar zonder vooruit te willen lopen op de feiten: deze formule lijkt me té nuttig om nooit meer te gebruiken. We kunnen ze toch minstens bij de hand houden, zodat we ze vroeg of laat opnieuw kunnen uitrollen als daar behoefte aan is.”

Tekst: Roel Sels